ކ. މާލެ
|
6 ޖޫން 2023 | އަންގާރަ 10:22
ޔޫރޮޕާ ލީގު ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ރެފްރީއަކަށް ހުރި ޓޭލާ އަދި ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިން
ޔޫރޮޕާ ލީގު ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ރެފްރީއަކަށް ހުރި ޓޭލާ އަދި ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިން
ރޮއިޓާސް
ޔުއެފާ
އެންތަނީ ޓޭލާގެ މައްސަލަ ޔުއެފާ އިން ބަލަނީ
 
ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގެ ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް އިންސާފު ކުރުމަށް އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ނުދީފާނެ

ޔުއެފާ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ފުރަތަމަ ރެފްރީ އެންތަނީ ޓޭލާގެ މައްސަލަ އެ އިދާރާ އިން ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

ޔުއެފާގެ އިސް އޮފިޝަލަކާ ހަވާލާދީ ބޭރުގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފައިވާ ގޮތުން ފައިނަލް މެޗުގައި ޓޭލާގެ ނިންމުންތަކާ މެދު އެ އިދާރާގެ ރެފްރީސް ކޮމެޓީގެ އިސްވެރިން ހިތްހަމައެއް ނުޖެހެ އެވެ. އެގޮތުން ބައެއް ހާލަތްތަކުގައި އޭނާގެ ނިންމުންތައް ނިންމިފައި ހުރީ އެންމެ އިންސާފުވެރި ގޮތެއްގައި ނޫން ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޔުއެފާ އިން ޓޭލާގެ މައްސަލަ ބަލައި ނިމޭއިރު، ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތްތަކުގެ ބޮޑެތި މެޗުތަކަށް އިންސާފު ކުރުމަށް އޭނާ އަށް ފުރުސަތު ނުދީފާނެ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.

ފައިނަލް މެޗުގައި ޓޭލާގެ ނިންމުންތަކާ މެދު ހިތްހަމަ ނުޖެހިގެން ރޯމާގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ އޭނާ އަށް ނުރުހުން އަމާޒުކޮށްފަ އެވެ. ހަމައެއާއެކު މެޗަށް ފަހު ޕުސްކާސް އެރީނާގެ އަންޑަގްރައުންޑް ޕާކިން ލޮޓުގައި ޓޭލާއާ ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯއާ ދެމެދު ދެބަސްވުންތަކެއް ހިނގި އެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ޔުއެފާ އިން އަންނަނީ މޮރީނިއޯގެ މައްސަލަ އާއި، ސަޕޯޓަރުންގެ މައްސަލަ ވެސް ބަލަމުންނެވެ. އެކަމާ ދެކޮޅަށް މިހާރު ވަނީ ދައުވާ ވެސް އުފުލައިފަ އެވެ. ޔޫއެފާގެ ކޮންޓްރޯލް، އެތިކްސް އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޮޑީ (ސީއީޑީބީ) އިން މި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ވަރަށް އަވަހަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ އެވެ.

ޓޭލާ ވަނީ ފައިނަލް މެޗުގައި 13 ކުޅުންތެރިންނަށް ރީނ ދޫ ކާޑު ދައްކައިފަ އެވެ. އެއީ ޔުރޮޕާ ލީގު މެޗެއްގައި އެންމެ ގިނަ ކާޑު ދެއްކި ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
50%
0%
0%
25%
0%
25%
ކޮމެންޓް