ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 16:42
އިންޑިއާ ގެ ފިލްމް ސްޓާރ ޝިލްޕާޝެޓީ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ
އިންޑިއާ ގެ ފިލްމް ސްޓާރ ޝިލްޕާޝެޓީ އާއި އޭނާގެ އާއިލާ
ޓީޓީއެމް
ަފަތުރުވެރިކަން
ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޓޮޕް މާކެޓަށް އިންޑިއާ!
 
އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 825،238 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައި
 
އިންޑިއާއިން އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 96،442 އަށް އަރާފައި

އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ އަންނަ މާކެޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކުރީގައި އޮތް ރަޝިއާ ފަހަތަށް ޖައްސާލައި، އިންޑިއާ ޓޮޕް މާކެޓަށް އަރައިފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 4 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް މިއަހަރު އިންޑިއާއިން އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 96،442 އަށް އަރާފައެވެ. މިއީ 11.7 އިންސައްތަ މާކެޓު ހިއްސާއެވެ.

މީގެ ކުރިން އެއްވަނައިގައި އޮތް ރަޝިއާ މާކެޓު މިހާރު އޮތީ ދެވަނައިގައެވެ. ރަޝިއާއިން މިހާތަނަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ 96،352 އަށް އަރާފައެވެ. މިއީވެސް 11.7 އިންސައްތަ މާކެޓު ހިއްސާއެވެ. މިވަގުތު ތިންވަނައިގައި އޮތީ އިނގިރޭސިވިލާތެވެ. އިނގިރޭސިވިލާތުން މިހާތަނަށް 74،235 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަރުމަނު، އިޓަލީ، ޗައިނާ, އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސްވިޒަރލޭންޑް އަދި ސައުތު ކޮރެއާ ޓޮޕް މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 825،238 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. މިއީ ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 15 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 717،562 ފަތުރުވެރިންނެވެ. 2021 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި އައިސްފައިވަނީ 460،965 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ޖޫން މަހުގެ ފުރަތަމަ 4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި 15،993 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ. މިއަހަރު އެވަރޭޖުކޮށް 5،502 ފަތުރުވެރިން އަންނަކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑުކޮށްފައެވެ. އަދި 7 ދުވަހު މަޑުކުރާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭން ލޯންޗުކޮށްފައިވާއިރު މި މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި ބެޑް ނައިޓް އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރުމަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ފަތުރުވެރިންނަށް ރާއްޖެއިން ލިބެންހުންނަ ޚިދުމަތްތައް އިތުރުކުރުމާއި، ރާއްޖޭގެ ރަށްރަށް މިހާރަށްވުރެ ބޮޑަށް ފަތުރުވެރިކަމަށް ހުޅުވާލުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އަހަރަކު ފަތުރުވެރިކަމުން ލިބޭ އާމްދަނީ 6 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އެރުވުމަށް ވަނީ އަމާޒު ހިފާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް