ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 10:12
ޤައުމީ ޓީމުން ކުރިއަށްގެންދާާ ފަރިތަކުރުމުގެ ތެރެއިން
ޤައުމީ ޓީމުން ކުރިއަށްގެންދާާ ފަރިތަކުރުމުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް
ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޤައުމީ ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި
 
ޤައުމީ ސްކޮޑުގައި ހިމެނެނީ ފަސް ކުލަބެއްގެ ކުޅުންތެރިން

މި މަހު އިންޑިއާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ސްކޮޑު ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

މުބާރާތަށް ރާއްޖެ އިން ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ފަހު، މިހާރު ވަނީ 23 ކުޅުންތެރިންގެ ފައިނަލް ސްކޮޑެއް އެކުލަވާލައިފަ އެވެ. ޤައުމީ ސްކޮޑުގައި ހިމެނެނީ ފަސް ކުލަބެއްގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ މާޒިޔާ ސްޕޯޓްސް އެންޑް ރެކްރިއޭޝަންގެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. އެ ކުލަގުގެ 14 ކުޅުންތެރިޔަކު ވަނީ ޤައުމީ ސްކޮޑުގައި ހިމެނިފަ އެވެ. ދެން ހިމެނެނީ، ސުޕަ ޔުނައިޓެޑު ސްޕޯޓްސް (ސަސް) ގެ ތިން ކުޅުންތެރިންނާއި، ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުގެ އެއް ކުޅުންތެރިޔަކު، ކުލަބު އީގަލްސްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިޔަކު، އަދި ކުލަބު ވެލެންސިއާގެ އެއް ކުޅުންތެރިޔެކެވެ.

Advertisement

ސްކޮޑުގައި ހިމެނުނު މާޒިޔާގެ ކުޅުންތެރިންނަކީ، ޙަމްޒާ މުޙައްމަދު (ހަމްޕު)، ސަމޫހު އަލީ (ސަމުއްޓެ)، ހައިޝަމް ޙަސަން (ބިޑި)، ނާއިޒް ޙަސަން (ދާދު)، މުޙައްމަދު އިރުފާން (އިރޭ)، މުޙައްމަދު ފައިސަލް، އަޙަމަދު ނޫމާން (ހެލްމެޓް)، ޙަސަން ރާއިފް (ހަންނަ)، އަލީ ފާސިރު (ސެންޓޭ)، ޙަސަން ޝިފާޒް (ޑުންގާ)، ޙުސެއިން ޝިފާއު (ކުރޯ)، ޙުސެއިން ޝަރީފް، ޙުސެއިން ނިހާން (ނިހާޓް) އަދި އިބްރާހީމް އައިސަމް އެވެ. ސަސްގެ ތިން ކުޅުންތެރިންނަކީ، އަޙުނަފް ރަޝީދު، އަޙުމަދު އައިހަމް އަދި މުޙައްމަދު ނިޒާމް އެވެ. ބުރުން އިބްރާހީމް އުސާމާ ހިމެނުނު އިރު، ވެލެންސިއާ އިން ހިމެނުނީ އިބްރާހީމް ވަޙީދު ޙަސަން (އިއްބެ) އެވެ. އީގަލްސްގެ ހަތަރު ކުޅުންތެރިންނަކީ، އިބްރާހީމް މަހުދީ ޙުސެއިން (ފޭދޫ އިއްބެ)، ނިޝާމް މުޙައްމަދު ރަޝީދު، މުޙައްމަދު ޝަފީއު އަދި ހުމެއިދު ޙަސެއިން އެވެ.

މި ސްކޮޑުގައި ޤައުމީ ސްކޮޑާއެކު މުބާާރާތެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ވާދަ ކުރާ ކުޅުންތެރިން ވެސް ހިމެނެ އެވެ. މުބާރާތުގައި ރާއްޖެ ހިމެނިފައި އޮތީ ގްރޫޕް ބީ ގައެވެ. ރާއްޖޭގެ އިތުރުން މި ގްރޫޕްގައި ދެން އޮތީ ބަންގްލަދޭޝް، ބޫޓާން، އަދި ލެބަނާން އެވެ. މުބާރާތުގެ ކުރިން ރާއްޖެ އިން ޖަޕާނުގައި ކޭމްޕު ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ. އެ ކޭމްޕަށް ޤައުމީ ޓީމު ފުރުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
25%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް