ކ. މާލެ
|
5 ޖޫން 2023 | ހޯމަ 07:40
ގަބްރީ ވެއިގާ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ގަބްރީ ވެއިގާ ދެވަނަ ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް، ސެލްޓަ ވީގޯ ލީގުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައިފި
 
މެޗު ސެލްޓަ ވީގޯ ކާމިޔާބުކުރީ 2-1 ން

ލަލީގާގެ ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާ ބަލިކޮށް, ސެލްޓަ ވީގޯއިން ލީގުގައި ދެމިއޮތުމުގެ ޔަޤީންކަން ހޯދައިފިއެވެ.

ފަހު މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ މައްޗަށް ސެލްޓަ ވީގޯއިން ކުރި ހޯދީ 2-1 ނެވެ. މިމޮޅާއެކު އެޓީމް ވަނީ 43 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގު ތާވަލްގެ 13 ވަނަ އަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައި, އެމަޤާމް ޔަޤީންކޮށްފައެވެ. ސެލްޓަ ވީގޯއާ ރެލިގޭޝަނާ ދެމެދު އޮތީ ތިން ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެކެވެ. މެޗަށް ނުކުތްއިރު އެޓީމާ ރެލިގޭޝަނާ ދެމެދު އޮތީ ޕޮއިންޓެއްގެ ފަރަގެކެވެ. މެޗުގައި ސެލްޓަ ވީގޯގެ ދެ ލަނޑުވެސް ޖެހީ ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަންގައި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާނެކަމަށް ބެލެވިފައިވާ ގަބްރީ ވެއިގާ ނޯވާސްއެވެ. މިއީ ސީޒަންގައި އޭނާގެ 11 ވަނަ ގޯލެވެ. ދެހާފްގައި އޭނާ ޖެހި ދެ ލަނޑާއެކު ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާގެ ސީޒަން ނިމުނީ ބައްޔަކުންނެވެ. ސެލްޓަ ވީގޯއިން ދެ ލަނޑު ޖެހިފަހުން މެޗުގައި ބާސެލޯނާގެ ލަނޑު ޖެހީ ބަދަލަކަށް ނުކުތް އަންސޫ ފާޓީއެވެ.

Advertisement

ލީގު އުފުލާލި ފަހުން ބާސެލޯނާ ކުޅުނު ހަތަރު މެޗުގެ ތެރެއިން ތިން މެޗުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ. އެކަމަކު ލީގު ނިމުނިއިރު ޗެމްޕިއަން ބާސެލޯނާއާއި ދެވަނާގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެމެދު 10 ޕޮއިންޓުގެ ފަރަގެއް އެބައޮތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް