ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 11:51
އިންޑިއާގެ އޮޑިއްސާގައި ދެ ފަސިންޖަރު ރޭލާ މުދާއުފުލާ ރޭލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 288ށް އަރައިފި
އިންޑިއާގެ އޮޑިއްސާގައި ދެ ފަސިންޖަރު ރޭލާ މުދާއުފުލާ ރޭލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 288ށް އަރައިފި
ރޮއިޓާސް
އިންޑިއާގެ ރޭލު އެކްސިޑެންޓް
އިންޑިއާގެ ރޭލު އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 288ށް
 
މީހުން ސަލަމާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުން ގާތްކަމަށް އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުން ބުނޭ
 
މިއެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ އަަދަދު 803ށް އަރައި
 
އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ މިހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެއް މިލިއަން ރުޕީސް (12،000 ޑޮލަރު) ދޭން ނިންމާފައި

އިންޑިއާގެ އޮޑިއްސާގައި ދެ ފަސިންޖަރު ރޭލަކާއި މުދާއުފުލާ ރޭލެއް ޖެހި ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 288ށް އަރާކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފިއެވެ.

މިއެކްސިޑެންޓުގައި އަނިޔާވި މީހުންގެ އަަދަދު 803ށް އަރައެވެ.

މީހުން ސަލަމާތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް އަދިވެސް ކުރިއަށްދާއިރު، މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވުން ގާތްކަމަށް އިންޑިއާގެ އޮފިޝަލުން ބުނެއެވެ.

އިންޑިއާ ސަރުކާރުން ވަނީ މިހާދިސާގައި މަރުވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް އެއް މިލިއަން ރުޕީސް (12،000 ޑޮލަރު) އަދި އަނިޔާވި މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް 200،000 ރުޕީސް އާއި 50،000 ރުޕީސްއާ ދެމެދު އަދަދެއްގެ ފައިސާ ދޭން ނިންމާފައެވެ.

ޖޫން ދެ ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭލު އެކްސިޑެންޓަކީ މިފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އިންޑިއާގައި ހިނގި މިފަދަ އެންމެ ނުރައްކާތެރި ހާދިސާއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ އިންޑިއާ ގަޑިން ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ 7:00 އެހާއިރުއެވެ. މި ހާދިސާ ހިނގަން މެދުވެރިވީ ބެންގަލޫރުން ހައުރާއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ހައުރާ ސުޕަރފާސްޓް އެކްސްޕްރެސްގެ ރޭލެއް، މަޑުކޮށްފައި އޮތް މުދާއުފުލާ ރޭލެއްގައި ޖެހި، މަގުން ކައްސާލި ވަގުތާ ދިމާކޮށް ކޮލްކަތާއި އިން ޗެންނާއީއަށް ދަތުރު ކުރަމުންދިޔަ ކޮރޮމެންޑެލް އެކްސްޕްރެސް އައިސް އެދެރޭލުގައި ޖެހިގެންނެވެ.

ހާދިސާ ހިނގުމާއެކު ސަރުކާރުގެ ރެސްކިއު ޓީމްތައް ދިއުމުގެ ކުރިންވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާންމުން ނުކުމެ ރޭލްގެ އެތެރޭގައި ބަންދުވެފައި ތިބި މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ފަށާފައެވެ. އަނިޔާވި މީހުން ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިއުމަށް ވަރަށް ގިނަ އަދަދެއްގެ އެމްބިއުލައިންސް ވެސް ހަރަކާތްތެރިވެފައި ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
33%
33%
0%
ކޮމެންޓް