ކ. މާލެ
|
4 ޖޫން 2023 | އާދީއްތަ 07:58
އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި ދެވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ގުންޑޮގާން
އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި ދެވަނަ ގޯލް ޖެހުމަށްފަހު ގުންޑޮގާން
ރޮއިޓާސް
ގުންޑޮގާންގެ ކުރިމަގު
މިޑްފީލްޑަރ ގުންޑޮގާން ކްލަބްގައި ބަހައްޓަން ކޯޗު ގާޑިއޯލާ ބޭނުންވޭ
 
އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި ދެ ގޯލްވެސް ޖެހީ ގުންޑޮގާން

މިޑްފީލްޑަރ އިލްކާއީ ގުންޑޮގާން ކްލަބްގައި ބަހައްޓަން ބޭނުންވާކަމަށް ކޯޗު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ބުނެފިއެވެ.

ސީޒަންގެ ގިނަ މެޗުތަކުގައި ސިޓީގެ ކެޕްޓަނެއްގެ ޒިންމާ އުފުލާ މޮޅަށް ކުޅުނު ގުންޑޮގާންއާ ގުޅޭގޮތުން ކޯޗު ގާޑިއޯލާ އެންމެފަހުން ވާހަކަދެއްކީ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި ދެ ލަނޑު ޖަހާ ސިޓީއަށް ތަށި ހޯދައިދީފައި ވަނިކޮށެވެ. މިސީޒަންގެ ނިޔަލަށް އެއްބަސްވުން ހަމަވިޔަސް ކޯޗު ގާޑިއޯލާ އުއްމީދުކުރަނީ ޖަރުމަނުގެ މިޑްފީލްޑަރ ސިޓީއާއެކު އައު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށް ކްލަބުގައި މަޑުކުރާނެކަމަށެވެ. އެކަމަކު އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އިންޓަރ މިލާނާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފައިނަލް މެޗަކީ 32 އަހަރުގެ ގުންޑޮގާން ސިޓީއަށް ކުޅެދޭ ފަހު މެޗަށް ވެދާނެއެވެ.

Advertisement

އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގައި މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކޮޅަށް ދެ ގޯލްވެސް ޖެހީ ގުންޑޮގާންއެވެ. ދެ ގޯލްވެސް ޖެހީ ޑީ އޭރިޔާގެ ބޭރުންނެވެ. ފުރަތަމަ ގޯލް އޭނާ ޖެހީ 13 ވަނަ ސިކުންތުގައެވެ. މިއީ އެފްއޭކަޕް ފައިނަލްގެ އެންމެ އަވަސް ގޯލެވެ. ގުންޑޮގާން ކްލަބްގައި ބަހައްޓަން ކޯޗު ގާޑިއޯލާ ބާރުއަޅާއިރު, ގާޑިއޯލާ ވަނީ އޭނާގެ ކެޕްޓަނާ ގާތް ގުޅުމެއްވެސް އުފައްދާފައެވެ. ސިޓީގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވެ, އެންމެ ފުރަތަމަ ކްލަބަށް ގެނައި ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ވެސް ގުންޑޮގާން ހިމެނެއެވެ. ފާނަންޑީނިއޯ ކްލަބް ދޫކޮށްލުމުން, ކްލަބްގެ އައު ކެޕްޓަނަކަށް ގުންޑޮގާން ހަމަޖެއްސީ ކުޅުންތެރިންގެ ވޯޓަކުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް