ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 17:57
ހޮރައިޒިއާ 2 ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި
ހޮރައިޒިއާ 2 ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވެފައި
އެމްއެންޑީއެފް
ހޮރައިޒިއާ 2ގައި ރޯވުން
ކުރެވުނީ ބިރުވެރި އިހުސާސެއް، ވަކި ހިސާބަށް ދިޔުމުން އެނގުނު ބޯޓު ދެން ސަލާމަތް ނުވާނެކަން!
 
ބޯޓުގައި ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މުދާ ހުރި

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ބޯޓެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭކަން އެނގުނެވެ. އެ ބޯޓު އޮތީ ކަނޑުމަތީގައި ކަންވެސް އެނގުނެވެ. އޭރުވެސް ބޯޓުގައި އަލިފާން ހިފި ވަރެއް ނޭނގެއެވެ. ފޭސްބުކަށް މީހަކު ލީ ވީޑިއޯއަކުން ބޯޓުގައި އަލިފާން ހިފި ވަރު އެނގުނެވެ. އޭރުވެސް އެންމެ ފުރަތަމަ ހިތަށްއެރީ ބޯޓުގައި ތިބި މީހުންގެ ހާލު ރަނގަޅުބާވައޭއެވެ. މާގިނައިރުތަކެއް ނުވަނީސް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނީ އެންމެން ސަލާމަތް ކުރެވިއްޖެކަމަށެވެ.

ބޯޓުގެ ކައްޕި އަހްމަދު ނިޔާޒް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ބުނީ (ހޮރައިޒިއާ 2") ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވީ މާލެއިން މުދާ ބަރުކޮށްގެން ރ. ރަސްގަތީމަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށްކަމަށެވެ. އެ މުދަލުގެ ތެރޭގައި ގެދޮރު އެޅުމަށް ބޭނުންކުރާ މުދަލާއި ކާބޯތަކެއްޗާއި އެހެނިހެން ސާމާނުވެސް ހުރިކަމަށެވެ. އަދި ލަފާކުރެވޭގޮތުގައި، ބޯޓުގައި ދެ މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާގެ މުދާ ހުންނާނެކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

ބޯޓުގައި އަލިފާން ރޯވިއިރު އޭގައި ތިބީ ޖުމްލަ 10 މީހުންނެވެ. އެއީ ފަސް ފަޅުވެރިންނާއި ކޭޝިޔަރާއި ކައްޕީގެ އިތުރުން ތިން ފަސިންޖަރުންނެވެ. ބޯޓު ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށް އިންޖީނުގެ އެތެރެއިން ދުން އަރާކަން ފާހަގަވިކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ. ބޯޓުގައި ރޯވީ ބެޓެރިން ކަރަންޓު ދޭ ބޯޑެއްގައި ރޯވެގެންކަން، ބެލިބެލުމުން އެނގުނެވެ. ބޯޓުގެ މީހުން މަސައްކަތް ކުރީ އަލިފާން ނިއްވާ ފުޅި ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވުމަށެވެ. ފުޅިންވެސް އަލިފާނެއް ނުނިއްވުނެވެ. އެންމެ ފަހުން ފެން ނަގައިގެން ފެން ޖަހަމުންދިޔައެވެ. އެކަމަކު ކޮންޓްރޯލްނުވެ، އަލިފާންގަނޑު ދިޔައީ ބޮޑުވަމުންނެވެ. ނިޔާޒު ބުނީ ފައިބަރުގައި ފަހުން އަލިފާން ހިފިކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ ތެޔޮ ޓޭންކާއި ތެޔޮ ހޮޅިތަކުގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ލަނޑާގިރާވަރަށް ގުޅައި، އެމީހުންގެ ފަރާތުން އެހީތެރިކަމަށް އެދުނެވެ. ގުޅިތާ މާގިނައިރު ތަކެއް ނުވަނީސް ލަނޑާގިރާވަރުގެ ލޯންޗެއް އައިސް ބޯޓުގައި ތިބި މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަވެސް ބޯޓުގައި ތިބި މީހުން ނެގީ ލޯންޗަށެވެ. އަދި އެމީހުންވެސް ބޯޓުގައި ރޯވެ އަނދަމުންދިޔަ ބޮޑު އަލިފާންގަނޑު ނިއްވޭތޯ މަސައްކަތްކުރިއެވެ.

ބޯޓުގައި ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުވަމުންދިޔައިރު ނިޔާޒަށް ކުރެވުނީ އެންމެ އިހުސާސެކެވެ. ބޯޓު ދެން ސަލާމަތް ނުވާނެކަމުގެ އިހުސާސެވެ. މުޅި ހާދިސާގައިވެސް އޭނާއަށް ކުރެވުނީ ވަރަށް ބިރުވެރި އިހުސާސްތަކެކެވެ. ހިތަށް ވަރަށް ބައިވަރު އެއްޗެހި އެރިއެވެ. ބޯޓު ކައްޕީގެ ހައިސިއްޔަތުން، ބޯޓުގައި ތިބި އެންމެން ރައްކާތެރިކުރުމަކީ އޭނަގެ ޒިންމާއެކެވެ. އެމީހުންނަށް ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކާމެދުވެސް ނިޔާޒް އެވަގުތު ހުރީ ކަންބޮޑުވެފައެވެ. އޮޑިފަހަރު ދުއްވާތާ 20 އަހަރު ވީއިރު މިއީ މިފަދަ ބިރުވެރި ހާދިސާއަކާ ނިޔާޒަށް ކުރިމަތިލާންޖެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ގާތްގަނޑަށް 85 ވަރަކަށް ފޫޓު ހުންނަ އެ ބޯޓުގައި އަލިފާންގަނޑު ފެތުރިގަތީ އެ މީހުން ބޯޓުން ފޭބިތާ މަދު ސިކުންތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އެ ބޯޓަކީ ހދ. މަކުނުދޫ، އަބްދުﷲ ހަމީދު ކުއްޔަށް ނަގައިގެން އުޅޭ ބޯޓެކެވެ. ބޯޓާއި ބޯޓުގައި ހުރި މުދަލާއެކު، ޖުމްލަ 6 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުންވާނެކަމަށް ނިޔާޒް ވަނީ ލަފާކޮށްފައެވެ. މިފަދަ ހިތާމަވެރި ހާދިސާއެއް ހިނގިއިރު ބޯޓުގައި ތިބި އެންމެންގެ ފުރާނަ ސަލާމަތްކުރެވުނީ ލަނޑާގިރާވަރުން ފޮނުވި ލޯންޗުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެމީހުން ވަނީ މިފަދަ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވުމުން، އިންސާނިއްޔަތުގެ ނަމޫނާ މިސާލު ދައްކާފައެވެ. ހޮރައިޒިއާ ބޯޓު މިހާރު އެއްކޮށް އަޑިއަށް ގޮސްފައިވާއިރު، މުދާތައް އޮޔާދާތީ އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އެންމެން ސަމާލުވުމަށް ފުލުހުން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
14%
43%
14%
14%
0%
14%
ކޮމެންޓް