ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 10:52
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް ފެށުން
ތިން އަހަރަށްފަހު ޗައިނާއިން ރާއްޖެއަށް ޑައިރެކްޓު ފްލައިޓްތައް ފެށުން
ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް
ފަތުރުވެރިކަން
ފަސް މަހުން އަށް ލައްކަ ފަތުރުވެރިން، ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް!
 
ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަ ކުރާ ދުވަސްތަކުގެ އަދަދުވެސް މިއަހަރު ވަނީ އިތުރުވެފައި
 
2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ 749،114 ފަތުރުވެރިން
 
މިއަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމުނުއިރު 805،303 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރި

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް 800،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމުނުއިރު 805،303 ފަތުރުވެރިން ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރިއެވެ. މިއީ ކޮވިޑުގެ ކުރިން 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަހާ އަޅާ ބަލާއިރު ބޮޑު ކުރިއެރުމެކެވެ. އެގޮތުން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމުނުއިރު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ 749،114 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

މިއަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ކޮވިޑުގެ ކުރިން އޮތްވަރަށް ކުރިއަރައިގެންދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާއިރު މިހާރުވެސް ނަންބަރުތަކުން ދައްކަނީ އުއްމީދީ މަންޒަރުތަކެކެވެ. އެގޮތުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ އާލަމީ ވަބާއަށްފަހު އަހަރަކަށްފަހު އަހަރެއްގެ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދުތައް ދަނީ އިތުރުވަމުންނެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި މިއަހަރުގެ މިހާތަނަށް އައި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ވަނީ މިދިޔަ އަަހަރުގެ މި މުއްދަތާ އަޅާ ބަލާއިރު 15.1 އިންސައްތަ ކުރިއަރައިފައެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަސް ދުވަހު ރާއްޖެ ޒިޔާރަތް ކުރީ 699،483 ފަތުރުވެރިންނެވެ.

ރާއްޖެ އައި ފަތުރުވެރިންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގައި ފަތުރުވެރިން ހޭދަ ކުރާ ދުވަހުގެ އަދަދުވެސް މިއަހަރު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ. އެގޮތުން، 2019 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަސް ނިމުނުއިރު ފަތުރުވެރިއަކު އެވްރެޖުކޮށް ރާއްޖޭގައި ހޭދަ ކޮށްފައިވަނީ 6.3 ދުވަހެވެ. ނަމަވެސް މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ފަތުރުވެރިއަކު އެވްރެޖުކޮށް 7.8 ދުވަސް ހޭދަ ކުރާ ކަމަށް ރިކޯޑް ތަކުންދައްކައެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ފަސް މަސްދުވަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރީ ފެބްރުއަރީ މަހުގައެވެ. އެއީ 177،915 ފަތުރުވެރިންނެވެ. އެއީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ޕީކު ސީޒަނެވެ.

ރާއްޖެއަށް މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަނީ ރަޝިއާއިންނެވެ. އެ ޤައުމުން މިހާތަނަށް 93،630 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަކޮށްފައިވާއިރު ދެވަނައިގައި އޮތް އިންޑިއާއިން މިހާތަނަށް 93،246 ފަތުރުވެރިން ވަނީ ޒިޔާރަތްކޮށްފައެވެ. އެދެ ޤައުމުން ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ މާކެޓުގެ 11.6 އިންސައްތަ ހިއްސާކުރެއެވެ.

މިއަހަރު އެންމެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އަންނަ އެހެނިގެން ޤައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި އިނގިރޭސިވިލާތާއި އިޓަލީ އާއި ޖަރުމަނާއި ޗައިނާ އާއި އެމެރިކާ އާއި ފްރާންސާއި ސްވިޒަލެންޑް އަދި ދެކުނު ކޮރެއާ ހިމެނެއެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރި ނަމަވެސް މިހާރު އެ ދާއިރާ ދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރިއަރަމުންނެވެ. ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދުނިޔޭގެ އެކި ޤައުމުތަކުގައި އިތުރުވެ، ރާއްޖެއަށް އަންނަ ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު އިތުރުވެފައިވާތީ މިއަހަރު ރާއްޖެއަށް 1.9 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާ ކޮށްފައެވެ. އަހަރު ފެށި އިރު ލަފާ ކުރީ މިއަހަރު 1.8 މިލިއަން ފަތުރުވެރިން އަންނާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް