ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 10:14
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަވާޓްޒް
ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ހަވާޓްޒް
ރޮއިޓާސް
ރެއާލް މެޑްރިޑު
އައު ސީޒަނަށް އަންޗެލޮޓީ ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ހަވާޓްޒް
 
ޗެލްސީން ހަވާޓްޒް ދޫކޮށްލާނީ އެ ކުލަބުން ކިޔާ އަގަކަށް ރުހޭ ނަމަ

އައު ސީޒަނަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ސްކޮޑު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ކޯޗު ކާލޯ އަންޗެލޮޓީ ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިންގެ ލިސްޓުގައި ޗެލްސީ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ކައި ހަވާޓްޒް ހިމެނޭ ކަމަށް ސްޕެއިންގެ މީޑިއާތަކުން ބުނެފި އެވެ.

އުމުރުން 23 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބަޔާ ލެވަކޫސަން ދޫކޮށް 2020 ވަނަ އަހަރު ޗެލްސީ އަށް ބަދަލުވީ ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުންނެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގައި ބާކީ ދެ އަހަރު އެބަ އޮތެވެ. ރެއާލުން ހަވާޓްޒް ގެންނަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، މިހާތަނަށް އެކަމާ ގުޅޭ ރަސްމީ އެއްވެސް މަޝްވަރާއެއް ކުރިއަށް ނުގެންދާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް ސްކޮޑު އެކުލަވާލުމަށް އަންޗެލޮޓީ ބޭނުންވާ ކުޅުންތެރިން ގެނައުމަށް ރެއާލުން އިސްކަން ދޭނެ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ހަވާޓްޒް ހޯދުމަށް ވެސް މަޝްވަރާ ކުރާނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އޭގެ ކުރިން މިވަގުތު ރެއާލުން އިސްކަން ދީގެން އޮތީ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ކުޅެމުން އަންނަ ޖޫޑް ބެލިންހަމް ހޯދުމުގެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުމަށެވެ. އެކަން މިހާރު އޮތީ ފަހު މަރުހަލާގައި އެވެ.

Advertisement

ހަވާޓްޒް ހޯދުމަށް ރެއާލުން ޝަޤުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި ނަމަ، ޗެލްސީން އޭނާ ދޫކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. ނަމަވެސް އެއީ އެކަމަށްޓަކައި ޗެލްސީން ކިޔާ އަގަކަށް ޤަބޫލުވަނީ ނަމަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ލޯނު އެއްބަަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހަވާޓްޒް ހޯދަން ބޭނުންވި ނަމަވެސް، ޗެލްސީން އެ ފުރުސަތު ނުދޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ. ޗެލްސީ ބޭނުންވަނީ އެ ކުލަބުން ބޭނުންވާ ރަނގަޅު އަގެއްގައި އޭނާ ދޫކޮށްލުމަށެވެ. ހަވާޓްޒް ވަނީ މިހާތަނަށް ޗެލްސީ އަށް ކުޅެދިން 139 މެޗުގައި 32 ލަނޑު ޖަހައިފައެވެ. އެ ޓީމާއެކު އޭނާ ވަނީ ތިން ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް