ކ. މާލެ
|
3 ޖޫން 2023 | ހޮނިހިރު 06:57
ފައިނަލް މެޗުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން
ފައިނަލް މެޗުގައި ހިނގި ހަމަނުޖެހުމުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޔުރޮޕާ ލީގު
ރެފްރީ އާ ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދެއްކުމުން މޮރީނިއޯގެ މައްޗަށް ދައުވާ އުފުލައިފި
 
ޓޭލަރ ވަނީ ފައިނަލް މެޗުގައި 13 ކުޅުންތެރިންނަށް ރީންދޫ ކާޑު ދައްކާފަ

ބުދަ ދުވަހު ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ފަހު ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ މައްޗަށް އޮފިޝަލަކާ ދެކޮޅަށް ފުރައްސާރަ ނުވަތަ ހަޑިހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރި ކަމަށް ބުނެ ޔޫއެފާއިން ދައުވާ އުފުލައިފިއެވެ.

މި ދައުވާ ގުޅިފައި ވަނީ މެޗަށް ފަހު ކާރު ޕާކް ކުރާ ތަނެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއަކާ ގުޅިގެން، އުމުރުން 60 އަހަރުގެ މޮރީނިއޯ އިނގިރޭސި ރެފްރީ އެންތޮނީ ޓޭލަރ އަށް ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކޮށް ވާހަކަ ދެއްކުމުންނެވެ. ސެވިއްޔާ ކައިރިން 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެ ޕެނެލްޓީ ޖަހައިގެން ބަލިވި މެޗުގައި ޓޭލަރ ވަނީ މޮރީނިއޯއަށް ރީނދޫ ކާޑެއް ދައްކާފައެވެ.

ދެ ކުލަބުގެ ސަޕޯޓަރުންނާއި ކުޅުންތެރިންގެ އަމަލުތަކާ ގުޅިގެން ވެސް އެތައް ދައުވާއެއް ވަނީ އުފުލާފައެވެ. އޭގެތެރޭގައި އެއްޗެހި އުކުމާއި ފަޔާވޯކް އެރުވުމުގެ އިތުރުން ބޭއަދަބީ އެތައް އަމަލެއް ހިންގުން ހިމެނެއެވެ. މީގެއިތުރުން ސެވިއްޔާއަށް ވަނީ ސަޕޯޓަރުން ދަނޑަށް އެރުމުން ދައުވާ ކޮށްފައެވެ. އަދި ރޯމާއަށް ދައުވާކުރީ ހަމަނުޖެހުން ހިންގުމާއި ތަކެއްޗަށް ގެއްލުން ދިނުމުންނެވެ. ޔޫއެފާގެ ކޮންޓްރޯލް، އެތިކްސް އެންޑް ޑިސިޕްލިނަރީ ބޮޑީ (ސީއީޑީބީ) އިން މި މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ގޮތެއް ނިންމުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement

ޓޭލަރ ވަނީ ފައިނަލް މެޗުގައި 13 ކުޅުންތެރިންނަށް ރީންދޫ ކާޑު ދައްކާފައެވެ. އެއީ ޔުރޮޕާ ލީގު މެޗެއްގައި އެންމެ ގިނަ ކާޑު ދެއްކި ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް