ކ. މާލެ
|
2 ޖޫން 2023 | ހުކުރު 17:10
ހޮޅުދޫ މަގުތައް ތަރައްގީކުރަން ފެށުން
ހޮޅުދޫ މަގުތައް ތަރައްގީކުރަން ފެށުން
އާރްޑީސީ
ހޮޅުދޫ މަގުހެދުން
ހޮޅުދޫ މަގުތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މިއީ 71.8 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
17 މަގެއްގައި ތާރުއަޅާނެ
 
މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގާތްގަނޑަކަށް 4.3 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ

ނ. ހޮޅުދޫގެ މަގުތައް ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްޤީކުރުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މިއީ ރޯޑް ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އާރްޑީސީ) އާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ގާތްގަނޑަކަށް 4.3 ކިލޯމީޓަރުގެ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެއެވެ. އެގޮތުން 17 މަގެއްގައި ތާރުއަޅައި ޒަމާނީ ފެންވަރަށް ތަރައްގީކުރާނެއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައިވަނީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ ކުރިން ހަދަންޖެހޭ ސަރވޭތަކާއި، އެނޫންވެސް ހުރި މަސައްކަތްތައް ނިންމާފައިކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން އިން-ސަރވޭ ރިޕޯޓާއި، ޓޮޕޮގްރެފީ ސަރވޭގެ މަސައްކަތާއި، މުޅި މަޝްރޫއުގެ ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިނިންގެ ޖިއޯ ޓެކްނިކަލް ސަރވޭއާއި، ހައިޑްރޯލޮޖިކަލް ސަރވޭގެ މަސައްކަތްތަކާއި ސްޓޯމް ވޯޓަރ ޑިޒައިނިންގެ މަސައްކަތްވެސް ނިންމައި އެޕްރޫވެވެފައިވާކަމަށް އާރްޑީސީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއީ ޖުމްލަ 71،889،120.65ރ. (ހަތްދިހަ އެއްމިލިއަން އަށްސަތޭކަ އަށްޑިހަ ނުވަހާސް ސަތޭކަ ވިހި ރުފިޔާ ފަސްދޮޅަސް ފަސް ލާރި) ގެ މަޝްރޫއެކެވެ. މި މަޝްރޫއު ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 450 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާ ގޮތަށެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ 31 އޮކްޓޫބަރު 2022 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް