ކ. މާލެ
|
1 ޖޫން 2023 | ބުރާސްފަތި 12:23
ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިގެން 5000 ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިގެން 5000 ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
ބީއެމްއެލް
ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް
ބީއެމްއެލް ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓެއް ހުޅުވައިގެން 5000 ރުފިޔާ ހޯދުމުގެ ފުރުސަތު
 
އަހަރު ނިމޭއިރު އެކްޓިވް އެކައުންޓްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުން 20 ފަރާތެއްގެ ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށްވެސް ފައިސާ ޖަމާކުރާނެ
 
ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިނާމު ޖަމާކުރެވޭނީ ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށް
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 1 ޖޫން އިން 10 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސްއިން ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓް ހުޅުވާ ފަރާތްތަތަކަށް އައު ޕްރޮމޯޝަނެއް ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ފެށި މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާ މުއްދަތުގައި ލަކީ ޑްރޯ މެދުވެރިކޮށް ހޮވޭ 20 ފަރާތެއްގެ ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށް 5000 ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވޭނެއެވެ.

އަދި އަހަރު ނިމޭއިރު އެކްޓިވް އެކައުންޓްތަކުގެ މެދުގައި ނެގޭ ގުރުއަތުން 20 ފަރާތެއްގެ ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށް 2،500 ރުފިޔާ ޖަމާކުރެވޭނެކަމަށް ބީއެމްއެލްއިން މައުލޫމާތު ދެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނީ، ކިއުބީ އެޕް މެދުވެރިކޮށް ޓޯކަންއެއް ނެގެމަށްފަހު އެންމެ ކައިރި ބްރާންޗަށް، ނުވަތަ މާލޭގައިނަމަ އެކައުންޓް އޯޕަނިންގ ސެންޓަރ، އަދި ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކް މާލެ ބްރާންޗް ގައި މިކަމަށް ހާއްސަކޮށްފައިވާ ކައުންޓަރތައް މެދުވެރިކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް އެކައުންޓް ހުޅުވޭނެކަމަށެވެ.

ގުރުއަތުން ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބޭ ފައިސާގެ އިނާމު ޖަމާކުރެވޭނީ ކިޑްސް ސޭވަރ އެކައުންޓަށެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިޔަށްދާނީ 1 ޖޫން އިން 10 ޖުލައިގެ ނިޔަލަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް