ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 21:21
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ގައުމީ ހިދުމަތަށް އަތުކުރި އޮޅައިލާ ދަރިވަރުން
ޒަމާންތަކަށް ވިދާނީ ހީވާގިކަމާއެކު ގައުމީ ހިދުމަތަށް އަތުކުރި އޮޅާ ދަރިވަރުން: އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
ތައުލީމީ ހަޔާތް ނިމުމުން ދަރިވަރުންގެ ކިބައިން ހިދުމަތްތަކަކަށް އެދޭނެ

ޒަމާންތަކަށް ވިދާނީ ހީވާގިކަމާއެކު ގައުމީ ހިދުމަތަށް އަތުކުރި އޮޅައިލާ ދަރިވަރުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

2021-2022 ވަނަ އަހަރުގެ ދިރާސީ އަހަރު މަތީ ސާނަވީ ނިންމައި، އިމްތިހާނުތަކުން އެންމެ ރަނގަޅު ނަތީޖާ ހާސިލުކުރި ދަރިވަރުންނަށް "މަތީ އަރުތަވެރީންގެ އިނާމު" ދިނުމަށް ބޭއްވި ޖަލްސާގައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، 12 އަހަރުގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ދަރިވަރުން ނިންމާނީ ނުހަނު ބުރަ މަސައްކަތާއެކު ކަމަށެވެ. އަދި އެކުދިންގެ ތައުލީމީ ހަޔާތް ނިމުމުން، މައިންބަފައިންނާއި ތިމާގެ މީހުންގެ އިތުރުން އެކުއްޖެއްގެ ރަށާއި އަތޮޅުން، އަދި ގައުމުންވެސް އެކުދިންގެ ކިބައިން ހިދުމަތްތަކަށް އެދޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން ގައުމީ ހިދުމަތަށް އެކުދިން ނިކުތުމަށް މިނިސްޓަރު ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ. މާޒީގައި ގިނަ ވަނަތަކާއި އެވޯޑްތައް ހޯދި ކުދިންގެ ނަންތައް މާޒީގެ ހިރަފުހާ އެކުވެ ހިނގައްޖެކަމަށާއި، އޭގެތެރެއިން ޒަމާންތަކަށް ވިދާނީ ހީވާގިކަމާއެކު ގައުމީ ހިދުމަތަށް އަތުކުރި އޮޅާ ކުދިން ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް އީޖާދީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުދައްރިސުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަކީ ދާއިރާއަށް ލިބުނު ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. ޓެކްނޮލޮޖީ ކިތަންމެ ކުރިއެރިޔަސް ދަރިވަރުންގެ ކިޔެވުމަށް އަސަރުކުރާނީ އެ ކިޔަވައިދެއްވާ ޓީޗަރެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި، ޓީޗަރުންގެ މަސައްކަތުގެ އަގުވަޒަންކުރުން މުހިންމު ކަމަށްވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް