ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 17:11
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރަކިޓިޗް
ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރަކިޓިޗް
ރޮއިޓާސް
ޔުރޮޕާ ލީގު
ރަކިޓިޗްއާއި ނަވާސް ބޭނުންވަނީ ސެވިއްޔާގެ ތާރީހުގެ ތެރެއަށް އިތުރު ބޮޅެއް އަމުނާލަން
 
ސެވިއްޔާ ވަނީ މި މުބާރާތް ހަ ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައި

ސެވިއްޔާގެ ޖީސަސް ނަވާސްއާއި އިވާން ރަކިޓިޗް ބޭނުންވަނީ ސެވިއްޔާގެ ތާރީހަށް އަނެެއްކާވެސް ކާމިޔާބު ސަފްހާއެއް އިތުރުކުރަންކަމަށް ދެ ކުޅުންތެރިން ބުނެފިއެވެ.

ޔުރޮޕާ ލީގު ފައިނަލްގެ ކުރިން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަދައްކަމުން ދެ ކުޅުންތެރިން ބުނީ، ބޭނުމީ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކޮށް، ޔުރޮޕާ ލީގު އެންމެ ގިނައިން ހޯދި ޓީމުގެ ރެކޯޑު ހަތަކަށް ބަދަލުކުރަން ކަމަށެވެ. އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކޯޗު މޮރީނިއޯވެސް ވަނީ ޔޫރަޕުގެ މުބާރާތެއް ފަސް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ސެވިއްޔާ އަދި މޮރީނިއޯ ޔޫރަޕުގެ އެއްވެސް ފައިނަލަކުން ބަލިވެފައެއް ނުވެއެވެ. މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ކޮންފަރެންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށް، ޔޫރަޕުގެ ހުރިހާ މުބާރާތެއް ކާމިޔާބުކުރި ހަމައެކަނި ކޯޗަކަށް މޮރީނިއޯ ވިއެވެ.

ނަވާސްއާއި ރަކިޓިޗްއަކީ ސެވިއްޔާ ޓީމުގެ އެންމެ ތަޖުރިބާހުރި، އެންމެ މުހިންމު ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުން ވާނީ ދެ ކުޅުންތެރިންނަށްވެސް ބޮޑު ކާމިޔާބަކަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް