ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 13:33
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް
ބަޔާނަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާންގެ އެއްބަސްވުން އައުނުކުރުމަށް ޕަވާޑް ނިންމައިފި
 
ބަޔާނާއެކު ޕަވާޑް ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށް

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ޑިފެންޑަރު ބެންޖަމިން ޕަވާޑް އެ ކުލަބާއެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އައު ނުކުރުމަށް ނިންމައިފި ކަމަށް ޖަރުމަނުގެ މީޑިއާތަކުގައި ބުނެފި އެވެ.

ސްޓަޓްގާޓް ދޫކޮށް ޕަވާޑް ބަޔާނަށް ބަދަލުވީ 2019 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ފަސް އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް އޭނާ އެ ކުލަބަށް ބަދަލުވީއިރު، އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔާނުން ވަނީ އޭނާގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ބޭނުންވާތީވެ، އެކަމުގެ މަޝްވަރާތައް ޕަވާޑާއެކު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ނަމަވެސް މިހާރު ޕަވާޑް ބޭނުންވަނީ އެހެން ކުލަބެއްގައި ތަޖުރިބާ ހޯދަން ކަމަށްވުމުން، ބަޔާންގެ ހުށަހެޅުން އޭނާ ޤަބޫލު ނުކުރަން ނިންމައިފައިވާ ކަމަށް ވެސް މީޑިއާތަކުން ބުނެ އެވެ. އުމުރުން 27 އަހަރުގެ ކުޅުންތެރިޔާ ހޯދުމަށް އިޓާލިއަން ލީގުގެ އިންޓަ މިލާން އަދި ސްޕެނިޝް ލީގުގެ ބާސެލޯނާ އިން ޝައުޤުވެރިވާ ކަމަށް ވަނީ ރިޕޯޓުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement

ޕަވާޑް ވަނީ މިހާތަނަށް ބަޔާނަށް ކުޅެދިން 162 މެޗުގައި 12 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ ކުލަބާއެކު އޭނާ ވަނީ 11 ތައްޓެއް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ޖަރުމަނު ލީގު، ޖަރުމަނު ކަޕް، ޖަރުމަނު ސުޕަ ކަޕް، ޔުުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު، ޔުއެފާ ސުޕަ ކަޕް އަދި ފީފާ ކުލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ހިމެނެ އެވެ. ޕަވާޑް އަންނަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމުގައި ވެސް ހިމެނިގެން ކުޅެމުންނެވެ. ޤައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ވަނީ 48 މެޗު ކުޅެދީ ތިން ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ. ފްރާންސް ޤައުމީ ޓީމާއެކު ޕަވާޑް ވަނީ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ އިތުރުން ޔުއެފާ ނޭޝަންސް ލީގު ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް