ކ. މާލެ
|
31 މެއި 2023 | ބުދަ 10:41
ޒިންޗެންކޯ އާއި ޝެވްޗެންކޯ (ކ): މެޗުގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުޅޭނެ
ޒިންޗެންކޯ އާއި ޝެވްޗެންކޯ (ކ): މެޗުގައި ދެ ކުޅުންތެރިން ވެސް ކުޅޭނެ
ގޫގުލް
ޔޫކްރެއިން
ޔޫކްރެއިން ކުދިންނަށް އެހީ ހޯދަން ޒިންޗެންކޯ އާއި ޝެވްޗެންކޯ ދަނޑަށް
 
ރަޝިޔާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ޔޫކްރެއިނުގެ ގިނަ ކިޔަވާކުދިންގެ ކިޔެވުމަށް ދަނީ ހުރަސް އެޅެމުން

ރަޝިޔާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އަރައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ސުންނާފަތިވަމުންދާ ސްކޫލްތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްފަދަ ތަންތަން މަރާމާތު ކުރުމަށް އެހީ ހޯދަން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ފުޓްބޯޅަ މެޗެއް ކުޅެން ނިންމައިފި އެވެ.

މި މެޗުގައި އާސެނަލް އަށް ކުޅޭ ޔޫކްރެއިނުގެ ޑިފެންޑަރު އޮލެގެޒެންޑާ ޒިންޗެންކޯ އާއި ޔޫކްރެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުގެ ރައީސް އަންދްރޭ ޝެވްޗެންކޯ ވެސް ކުޅޭނެ އެވެ. އިޓަލީގެ އޭސީމިލާނުން ވިދާލި ޝެވްޗެންކޯ ވަނީ ޔީކްރެއިނުގެ ކެޕްޓަންކަންކޮށް ފަހުން އިނގިރޭސި ޕްރެމިއާ ލީގު ޗެލްސީ އަށް ވެސް ކާމިޔާބުކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި މި މެޗު ކުޅެން ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އޮގަސްޓް މަހު ޗެލްސީގެ ދަނޑުގަ އެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ކުރީގެ މަޝްހޫރު ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވެސް މި މެޗުގައި ކުޅޭނެ ކަމަށް ޔޫކްރެއިނުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑަރޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

މި މެޗާ ބެހޭ ގޮތުން ޒިންޗެންކޯ ބުނީ މެޗުގެ ބޭނުމަކީ ސްކޫލްތައް ބިނާކުރުމަށާއި ދަރިވަރުންނަށް އެހީވާން ފައިސާ ހޯދުން ކަމަށެވެ.

ގްރެޖުއޭޝަން ރަސްމިއްޔާތުތައް ދަނީ ހަނގުރާމައިގެ ސަބަބުން ހުއްޓެމުން. ބައްޕައެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން އަހަރެންނަށް އިހުސާސްވޭ ދަރިވަރުންގެ މާޔޫސްކަން. އަހަރެންނަށް ޔަގީން މި މެޗުގައި އާސެނަލް އާއި ޗެލްސީ އަދި އެހެން ޓީމުތަކަށް ކުޅުނު ގިނަ އަދަދެއްގެ ކުޅުންތެރިން ބައިވެރިވާނެ ކަމަށް
ޒިންޗެންކޯ
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް