ކ. މާލެ
|
30 މެއި 2023 | އަންގާރަ 13:22
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވެފައި
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ސަރަހައްދުގައި ފެންބޮޑުވެފައި
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ ކައިރީގައި ފެން ބޮޑުވުން
ފެން ޕްލާންޓެއް ފަޅައިގެން ނުދޭ، ދިމާވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އެއް: އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 
މައްސަލަ ވަނީ ހައްލުކޮށްފައި
 
އެ މައްސަލަ ދިމާވީ ފެން އުފައްދާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޗެމްބަރު އޯވަރފްލޯ ވެގެން ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ވަނީ ބުނޭ

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މާލޭ ވޯޓަ އެންޑް ސެވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ)ގެ ހުޅަނގަށް އޮންނަ މަގަށް ފެން ބޭރުވެ، ފެން ބޮޑުވެފައި ވަނީ ވޭލެއްގެ މައްސަލަ ޖެހުމާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން ދިޔަ ވީޑިއޯތަކުން ހައި ޕްރެޝަރުގައި އެ ސަރަހައްދަށް ފެން ލީކުވަމުން ދިޔަ މަންޒަރު ފެނެއެވެ. އަދި އެ ސަރަހައްދުގައި އޮތީ ފެން ބޮޑު ވެފައެވެ.

Advertisement

އެކަމާއި ގުޅިގެން އަންގާރަ ދުވަހު އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނީ އެ ހާދިސާ ހިނގީ ފެން ޕްލާންޓެއް ފަޅައިގެން ގޮސްގެން ދިމާވި މައްސަލައަކާއި ގުޅިގެން ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެ މައްސަލަ ދިމާވީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލަ އެއް ދިމާވެގެން ކަމަށް ވެސް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

އެގޮތުން އެ މައްސަލަ ދިމާވީ ފެން އުފައްދާ ނިޒާމުގައި ހިމެނޭ ޗެމްބަރު އޯވަރފްލޯ ވެގެން ކަމަށް އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް