ކ. މާލެ
|
29 މެއި 2023 | ހޯމަ 10:08
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕްރެކްޓިހުގައި
ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމު ޕްރެކްޓިހުގައި
އެފްއޭއެމް
ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ތަށި އުފުލާލުން
 
މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ދެ ޤައުމެއް ބައިވެރިވުމަކީ ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުން

މިއަހަރު އޮންނަ ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ރާއްޖޭގެ އަމާޒަކީ މުބާރާތުގެ ތަށި އުފުލާލުން ކަމަށް ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)ގެ ޖެނަރަލް ސެކްރެޓަރީ ޙުސެއިން ޖަވާޒް (ޖަވާ) ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

ޖަވާ މިހެން ވިދާޅުވީ ޤައުމީ ޓީމުތަކަށް މިނިސްޓަރު އަޙުމަދު މަޚްލޫފް ހިތްވަރު ދެއްވުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ. ޖަވާ ވިދާޅުވީ މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނައިރު، ޤައުމީ ޓީމަށް ބައިވަރު ގޮންޖެހުންތައް ހުރި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ސަރަހައްދުން ބޭރުގެ ދެ ޤައުމެއް ބައިވެރިވުމަކީ ކުރިމަތިވާނެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ގޮންޖެހުމުގެ ގޮތުގައި ޖަވާ ސިފަކުރި އެވެ. އެހެން ނަމަވެސް، ރާއްޖޭގައި އޮތް ޒުވާން ޓީމުގައި މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ހިތްވަރާއި، ފެންވަރު ހުރި ކަމަށް ވެސް ޖަވާ ވިދާޅުވި އެވެ. އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޖަވާ ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ އިން މިއަހަރުގެ މުބާރާތަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޓާގެޓަކީ މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ރާއްޖެ އިން ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުން އަންނައިރު، ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ދެމުން އަންނަ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން ޖަވާ ފާހަގަ ކުރެއްވި އެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުބާރާތުގެ ކުރިން ޓީމު ދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓްރެއިން ކޭމްޕުގެ ކުރިން ޓީމާ ބައްދަލުކޮށް ހިތްވަރު ދެއްވުމަކީ ވެސް ޓީމަށް ލިބޭނެ އިތުރު ހިތްވަރެއް ކަމަށް ޖަވާ ވިދާޅުވި އެވެ. ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ކުރިން ޤައުމީ ފުޓުބޯޅަ ތީމު ޖަޕާނުގައި ޓްރެއިނިން ކޭމްޕެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފަ އެވެ.

ސާފް ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ޤައުމީ ޓީމުން މިހާރު އަންނަނީ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ. އެގޮތުން 30 ކުޅުންތެރިންނާއެކު ޤައުމީ ޓީމުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފެށީ މި މަހުގެ 21 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް