ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 22:33
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން
ތުރުކީގެ ރައީސް ރަޖަބް ތައްޔިބު އުރުދުޣާން
ރޮއިޓާސް
ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު
އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ނުކުރަނީސް ޤަތަރުގެ އަމީރު އުރުދުޣާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވައިފި
 
75.42 އިންސައްތަ ވޯޓު ފޮށި މިހާރު ވަނީ ގުނާ ނިންމާލާފައި
 
މިހާތަނަށް ގުނާފައި ހުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން، އުރުދުޣާނަށް ވަނީ 53.41 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައި
 
ޤަތަރުގެ އަމީރު ވަނީ އުރުދުޣާނަށް އިތުރު ކާމިޔާބު ދައުރަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ އިއުލާނު ނުކުރަނީސް، ޤަތަރުގެ އަމީރު، ޝެއިހް ތަމީމް ބިން ހަމަދު އަލް ޘާނީ ތުރުކީގެ މިހާރުގެ ރައީސް ތައްޔިބު އުރުދުޣާނަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބުކުރެއްވީތީ މަރުހަބާ ދަންނަވައިފިއެވެ.

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މެއި 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާފައި ވަނީ މިހާރުގެ ރައީސް ރަޖަބު ތޮއްޔިބު އުރުދުޣާން އާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް ކިލިޗްދަރޮގްލޫ އެވެ.

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައި، ވޯޓު ފޮށިތަށް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، 75.42 އިންސައްތަ ވޯޓު ފޮށި މިހާރު ވަނީ ގުނާ ނިންމާލާފައެވެ.

މިހާތަނަށް ގުނާފައި ހުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން، އުރުދުޣާނަށް ވަނީ 53.41 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގެންފައެވެ.

ޤަތަރުގެ އަމީރު، އުރުދުޣާނަށް މަރުހަބާ ދަންނަވާ ކުރެއްވި ޓްވީޓުގައި ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އުރުދުޣާނަށް އިތުރު ކާމިޔާބު ދައުރަކަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާކަމަށެވެ.

މިހާތަނަށް ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން، އުރުދުޣާން މިވަނީ ފަސޭހަ ކަމާއެކު، ބޮޑު ތަފާތަކުން ވޯޓު ކާމިޔާބު ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް