ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 21:13
ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައި، ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، 66 އިންސައްތަ ވޯޓު ފޮށި މިހަރު ވަނީ ގުނާ ނިންމާލާފައި
ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައި، ވޯޓު ފޮށިތައް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، 66 އިންސައްތަ ވޯޓު ފޮށި މިހަރު ވަނީ ގުނާ ނިންމާލާފައި
ރޮއިޓާސް
ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު
ތުރުކީ ރިޔާސީ އިންތިހާބު؛ ރައީސް އުރުދުޣާން އިތުރު ދައުރަކާ ހަވާލުވުމާ ގާތަށް
 
ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މެއި 28 ވަނަ ދުވަހު
 
ރައީސް އުރުދުޣާން ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 54.78 އިންސައްތަ ވޯޓު
 
އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ކިލިޗްދަރޮގްލޫއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 45.22 އިންސައްތަ ވޯޓު

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ނިންމާލައި، ވޯޓު ފޮށިތަށް ގުނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު، 66 އިންސައްތަ ވޯޓު ފޮށި މިހާރު ވަނީ ގުނާ ނިންމާލާފައެވެ.

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައި ވަނީ މެއި 28 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އިންތިހާބުގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ވާދަކުރައްވާފައި ވަނީ މިހާރުގެ ރައީސް ރަޖަބު ތޮއްޔިބު އުރުދުޣާން އާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް ކިލިޗްދަރޮގްލޫ އެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާގޮތުން މިހާތަނަށް އައިއިރު، 66.65 އިންސައްތަ ވޯޓު ފޮށި ވަނީ ގުނާ ނިމިފައެވެ.

މިހާތަނަށް ގުނާފައި ހުރި ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގެ ނަތީޖާ ދައްކާގޮތުން، 54.78 އިންސައްތަ ވޯޓު ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ ރައީސް އުރުދުޣާން އަށެވެ. އިދިކޮޅު ކެނޑިޑޭޓް ކިލިޗްދަރޮގްލޫއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި ވަނީ 45.22 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރު ރައީސް އުރުދުޣާން ފަސޭހަކޮށް ކާމިޔާބުކުރެއްވުމާއެކު، އުރުދުޣާންގެ ވެރިކަން އިތުރު މުއްދަތަކަށް ދިއުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ އިތުރުވެފައެވެ.

ތުރުކީގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ބާއްވާފައިވަނީ މެއި 15 ވަނަ ދުވަހުއެވެ.

ފުރަތަމަ ބުރުގައި އުރުދުޣާނަށް ކުރި ލިބިވަޑައިގެންނެވީ 49.4 އިންސައްތަ ވޯޓާއެކުއެވެ. އަދި އެންމެ ގާތުން ކިލިޗްދަރޮގްލޫއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވަނީ 44.96 އިންސައްތަ ވޯޓެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް