ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 22:29
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ފ. މަގޫދޫ ރައްޔިތުންނާ މުޚާތަބު ކުރައްވައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ފ. އަތޮޅަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅ
އަމަލީގޮތުން ކަންކަން ކޮށްދޭ ބަޔަކާއެކު ކުރިއަށްދިއުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް: ރައީސް
 
އެކި ސިޔާސަތުތަކާއެކު ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ
 
ވީ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރާ ބަޔަކާމެދު ވިސްނުން ގެންގުޅެން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވި
 
2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގިނަ ކަންކަން މިހާރުވެސް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވި

ތަރައްގީ ބޭނުންވާނަމަ ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަމަލީގޮތުން ކަންކަން ކުރާ ބަޔަކާއެކު ކުރިއަށްދިއުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ ފ. މަގޫދޫގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ރައީސް ވިދާޅުވީ މި ސަރުކާރުން މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުން އަންނަނީ ގިނަ ދުވަހަށް ދެމިހުންނަ ގޮތަށް ކަމަށާއި ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތަފާތު ކުރުމެއް ނެތި އަސާސީ ޚިދުމަތް ގާއިމް ކުރުމުގެ ބޭނުމުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެމަނިކުފާނު 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކެމްޕޭނުގައި ވައުދުވެވަޑައިގެންނެވި ގިނަ ކަންކަން މިހާރުވެސް ފުރިހަމަވެފައިވާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި ރައީސް ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ރަށެއްގެ ރައްޔިތުން ވެސް ތަރައްގީ ބޭނުންވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމަށްވާނަމަ ވީ ވައުދާ އެއްގޮތަށް ކަންކަން ކުރާ ބަޔަކާމެދު ވިސްނުން ގެންގުޅެން ޖެހޭނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މި ދުވަސްވަރު ތަފާތު އެކި ސިޔާސަތުތަކާއެކު ކެންޑިޑޭޓުން ރައްޔިތުން ކައިރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހުވަފެނުގެ ތެރޭގައި ނުތިބެ އަމަލީގޮތުން އެކަންކަން ކޮށްދޭ ބަޔަކާއެކު ކުރިއަށްދިއުން ނޫންގޮތެއް ނެތްކަމަށް ވެސް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ މަގޫދޫއަށް މި ސަރުކާރުން ކޮށްދޭން ނިންމާފައިވާ ބައެއް ކަންކަމަށްވެސް އަލިއަޅުއްވާލައްވާފައެވެ. އެގޮތުން, އެ ރަށުގައި ދެން ހިންގަން ޖެހޭ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއަކީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށާއި އެކަން މިފަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ ތެރެއިން ރަށްރަށުގެ މަގުހެދުމުގެ ޕްލޭނުގެ ތެރޭގައި ހިމަނުއްވާނެ ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ އެއްވެސް ރައްޔިތަކު ބާކީ ނުކޮށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަކީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތެއް ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އެކަން މިއަދު ރަށްތަކުން ވެސް ބަލައިގަން ކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް