ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 06:06
މަގޫދޫގެ ފެނަކައިގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް
މަގޫދޫގެ ފެނަކައިގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް
ފެނަކަ
ފ. މަގޫދޫ
މަގޫދޫ ފެނަކައިގެ އައު އޮފީސް ހުޅުވައިފި
 
މިއީ 30 މުވައްްޒަފުންގެ ޖާގައިގެ އޮފީހެއް

ފ.މަގޫދޫގައި ސަރުކާރުން ތަރައްގީ ކުރި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވައިފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ރޭ މަގޫދޫގައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މި އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ޞާލިހުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނުގެ އަނބިކަނބަލުން ފަޒްނާ އަހުމަދު އާއި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުގެ އިސްވެރިންނާއި ދައުލަތުގެ ވަޒީރުންނާއި މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންވެސް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

މީގެ ކުރިން މަގޫދޫގައި އިންޖީނުގެއެއް ހުރި ނަމަވެސް އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އޮފީސް އިމާރާތެއް ނުހުރެއެވެ. މިހާރު ގާއިމު ކޮށްފައިވަނީ 30 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭ ގޮތަށް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ހިމަނާފައިވާ އިމާރާތެކެވެ.

Advertisement

އަލަށް ހުޅުވި މި އިމާރާތުގައި ރިސެޕްޝަނަކާއި ލޮބީއަކާއި މީޓިންގ ރޫމަކާއި މެނޭޖަރ ރޫމާއި ޓެކްނިކަލް ސްޓާފް ރޫމުގެ އިތުރުން ޕޭންޓްރީ, ރެސްޓްރޫމް އަދި ފާޚާނާ ހިމެނެއެވެ.

ފެނަކައިގެ އައު އޮފީސް އިމާރާތް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ އަލަށް ހުޅުވި އޮފީހުގެ ސަބަބުން މަގޫދޫގައި މަސައްކަތް ކުރާ ފެނަކައިގެ މުވައްޒަފުންނަށް ގިނަ ފަސޭހަތަކެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެ ރަށުގެ އެއަރޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އެ މަޝްރޫއު ނިމުމުން އިންޖީނުގޭގެ ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ޖެހޭނެ ކަމަށާއި އެކަން ކުރުމަށް ސަރުކާރާއެކު މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ,

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މަގޫދޫ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ރައީސްއަށް ވަނީ ހަނދާނީ ފިލައެއް އަރުވާފައެވެ. އެ ރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މި ފިލާ ރައީސްއާ ހަވާލުކޮށްދެއްވީ މަގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ވަހީދުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ބ. ތުޅާދޫގައި ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ ބައެއް މަޝްރޫޢުތައް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި
މާވަށުގައި 25 ޓަނުގެ އައިސް ޕްލާންޓެއް އެޅުމަށް ފެނަކައާ ހަވާލުކޮށްފި
ކެނދިކުޅުދުއާއި ހެނބަދޫ އައު އިންޖީނުގެ ހުޅުވައިފި
ރައީސް، ގއ. ކޮނޑޭ ކައުންސިލްގެ އައު ޢިމާރާތާއި، ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގެއާ އޮފީސް ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
ގެމަނަފުށީގެ 3 މަޝްރޫއު އްއްގެ ނިމުން ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ފާހަގަކޮށްދެއްވައިފި
ރައީސް ގއ. ކަނޑުހުޅުދޫ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަޝްރޫއުގެ ނިމުން ފާހަގަކޮށްދެއްވައި، ފެނަކަ އޮފީސް އިމާރާތާއި ވޮލީކޯޓު ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
ރައީސް، ގދ. ވާދޫ ފެނަކަ އޮފީހާއި ފަރެސްމާތޮޑާ އައު މަރުކަޒީ އިންޖީނުގެ ރަސްމީގޮތުން ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ، ގދ. އަތޮޅުގެ ތިން ރަށެއްގައި ފެނަކައިން އިމާރާތްކުރި އައު އިންޖީނުގެތަކާއި އޮފީސް އިމާރާތްތައް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި