ކ. މާލެ
|
27 މެއި 2023 | ހޮނިހިރު 08:13
ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޯހުގެ ބައިވެރިން
ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޯހުގެ ބައިވެރިން
އެމްއެންޑީއެފް
އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯސް
ފޯ ސީޒަންސް ކުޑަހުރާ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް، އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ބާއްވައިފި
 
އަލިފާން ނިއްވާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދީފައިވޭ
 
ކޯސް ކުރިއަށްގެންދިޔައީ މެއި 13އިން 23 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް
 
އެ ރިސޯޓުގެ 13 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވި

ފޯ ސީޒަންސް ކުޑަހުރާ ރިސޯޓްގެ މުވައްޒަފުންނަށް، ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ސަރވިސްއިން، އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ބްރިގޭޑް ކޯހެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ވިލިމާލޭގައި ހުންނަ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގައި މެއި 13އިން 23 ވަނަ ދުވަހަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ކޯހުގައި އެ ރިސޯޓުގެ 13 މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވިއެވެ.

މި ކޯހުގައި ކިޔަވައިދިން ބައިތަކުގެ ތެރޭގައި؛ އަލިފާނުގެ ހާދިސާއެއް ހިނގައިފިނަމަ އަމަލުކުރަން ޖެހޭނެ ގޮތްތަކާއި، އަލިފާން ނިއްވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސާމާނުތައް ބޭނުންކޮށްގެން އަލިފާން ނިއްވާނެ ގޮތްތައް ވަނީ ދަސްކޮށްދީފައެވެ. 

Advertisement

މި ތަމްރީނު ކޯހަކީ ރިސޯޓުތަކުގައި ގާއިމުކުރެވޭ އިންޑަސްޓްރިއަލް ފަޔަރ ސްކޮޑުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފެންވަރަށް އިލްމާއި ހުނަރު އުނގަންނައިދީ، ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގޭ ކޯހެކެވެ.

މި ޕްރޮގްރާމުގައި މުދައްރިބުންގެ ގޮތުގައި ހަރަކާތްތެރިވީ ފަޔަރ އެންޑް ރެސްކިޔު ޓްރެއިނިންގ ސްކޫލުގެ ފަޔަރމަނުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް