ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:07
ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގަތުން
ރާއްޖޭގައި މަސްވެރިކަން ކުރަމުންދިޔަ ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް އަތުލައިގަތުން
އެމްއެންޑީއެފް
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރުން
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް ހިފެހެއްޓި ބޯޓު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފި
 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއުޅޭ މަސްބޯޓުތައް ހިފަހައްޓައި، އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުން

ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދަނިކޮށް ހިފެހެއްޓި ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓު ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

މި ބޯޓު މިހާރު ދޫނިދޫއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ. ރާއްޖޭގެ ޚާއްސަ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުން ފެނުނު ބޭރުގެ މަސްބޯޓެއް ކޯސްޓްގާޑުގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެންދިޔަކަން އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރީ ބުދަ ދުވަހުއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް)އިން ބުނިގޮތުގައި، ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ސަރަހައްދުގެ ތެރޭގައި ގާނޫނާ ޚިލާފަށް މަސްވެރިކަން ކުރަމުން ދިޔަ ބޭރުގެ އުޅަނދެެއް އެމްއެންޑީއެފް ކޯސްޓްގާޑް ބެލުމުގެދަށަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ.

އެ ބޯޓު އަތުލައިގެންފައިވަނީ "ޝިޕް ޣާޒީ"ން ހިންގި އޮޕަރޭޝަންގައި ވ އަތޮޅު ފޮއްތެޔޮމުލީގެ އިރުމަތިން 109 ނޯޓިކަލް މޭލު ބޭރުންނެވެ.

އެ ބޯޓަކީ ސްރީލަންކާގެ މަސްބޯޓެކެވެ.

އަދި މައްސަލަ ބެލުމަށްޓަކައި ދިވެހި ފުލުހުންނާ ބޯޓު ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

ސްރީލަންކާއަށް ނިސްބަތްވާ "ސަތަސަރާނީ 6" ނަމަކަށް ކިޔާ މި ބޯޓު ފެނުނުއިރު ތިބީ 6 މީހުންނެވެ.

ބޯޓު ކޯސްޓުގާޑުގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނައިރު ގާތްގަނޑަކަށް 500 ކިލޯގެ މަސް ހުރިކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގެ ސަރަހައްދަށް ވަދެއުޅޭ މަސްބޯޓުތައް ހިފަހައްޓައި، އެފަދަ ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް، ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް