ކ. މާލެ
|
25 މެއި 2023 | ބުރާސްފަތި 19:02
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުން
އަރބަންކޯ
އާބަންކޯ
ބޮޑީބިލްޑިންގ ދެ މުބާރާތެއްގެ ސްޕޮންސަރަކަށް އާބަންކޯ
 
މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް 2023ގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރަކީ އާބަންކޯ

މިއަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބޮޑީބިލްޑިންގ ދެ މުބާރާތެއް ސްޕޮންސަރކުރުމަށް، އާބަންކޯއިން ބޯޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީބީއޭއެމް)އާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

ބީބީއޭއެމްއިން މި އަހަރު ބޭއްވުމަށް ހަަމަޖެހިފައިވާ މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް 2023ގެ ޓައިޓްލް ސްޕޮންސަރ، އަދި ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒިކްސްގެ ކޯ ސްޕޮންސަރަކަށް އާބަންކޯ ވަނީ ހަމަޖައްސާފައެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އާބަންކޯގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި އާބަންކޯގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފެވެ. އަދި ބޮޑީބިލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަންގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެސޯސިއޭޝަނުގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ހަމީދެވެ.

މި ދެ މުބާރާތްވެސް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގައެވެ. އެގޮތުން މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 3 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އަދި ސައުތު އޭޝިއަން ބޮޑީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ފިޒިކްސް މުބާރާތް ބާއްވަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 5 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 9 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. މިއީ މި މުބާރާތް މާލޭގައި ބާއްވާ ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. މި ދެ މުބާރާތުންވެސް ވަނަތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކަށް ފައިސާގެ އިނާމާއި، އެހެނިހެން އިނާމުތައް ދިނުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވުމަށްފަހު ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އާބަންކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު އާތިފު ވިދާޅުވީ، އާބަންކޯގެ މަގުސަދަކީ އެކި ކުޅިވަރުތަކަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެންގޭޖްވެ މަސައްކަތް ކުރުންކަމުގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އެމްޑީ ވިދާޅުވީ އާބަންކޯއިން ދަނީ އެކި ސެކްޓަރުތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުން ކަމަށެވެ.

އަރބަންކޯއިން މި ދެ މުބާރާތުގައި ހަރަކާތްތެރިވުމަށް ބޮޑީބޮލްޑިންގ އެސޯސިއޭޝަނާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައި މި ވަނީ، ކުޅިވަރުތަކާއި، ޒުވާނުން ކުރިއަރުވައި ފުރުސަތުތައް ހޯދައިދިނުމަށް އާބަންކޯއިން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިންނެވެ. އާބަންކޯއިން ވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް މިސްޓަރ މޯލްޑިވްސް މުބާރާތަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް