ކ. މާލެ
|
28 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 12:28
ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ރޯމާގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯ
ގޫގުލް
މޮރީނިއޯ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ހޯދަން މޮރީނިއޯ އަށް ބަޖެޓެއް ނެތް: ޓޮޓީ
 
ޔޫރޮޕާ ލީގު ހޯދާނެ ކަމަށް ބެލެވެނީ މޮރީނިއޯ

އިޓަލީގެ ރޯމާގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާ ވަރުގެ ބަޖެޓެއް ނެތް ކަމަށް އެކުލަބުގެ ކުރީގެ ކެޕްޓަން ފްރޭންޗެސްކޯ ޓޮޓީ ބުނެފި އެވެ.

Advertisement

އޭނާ މިހެން ބުނީ މިހާރުގެ ކޯޗު ހޯސޭ މޮރީނިއޯގެ ކުރިމަގާމެދު ނޫސްވެރިން ސުވާލު ކުރުމުންނެވެ.

މޮރީނިއޯގެ ކުރިމަގާމެދު އެއްވެސް އެއްޗެއް ބުނާކަށް އަހަރެން ނެތިން. އަހަރެން އޭނާއާ ވާހަކަ ދެއްކިން. ޔަގީނުން ވެސް އެނގޭ ކަމަކީ އޭނާ ދައްކާ ވާހަކަ އަކީ ތެދު ވާހަކަކަން. އެއީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބުކުރަން ބޭނުންވާ ވަރުގެ ބަޖެޓެއް ރޯމާގައި ނެތްކަން. އަހަރެން ރޯމާގައި (ކުޅުނު) އިރު ބަޖެޓްގެ ތާށިކަން ވަރަށް ބޮޑު. އެކަމަކު މިހާރު ކުރިއަށްވުރެ ރަނގަޅު
ޓޮޓީ

މޮރީނިއޯ އަކީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އިޓަލީގެ އިންޓަމިލާނާއި ޕޯޗުގަލްގެ ޕޯޓޯއާއެކު ކާމިޔާބުކުރި ކޯޗެކެވެ. އޭނާ ވަނީ ރޯމާ އަށް މިދިޔަ އަހަރުގެ ކޮންފަރެންސް ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްދީ މި އަހަރުގެ ޔޫރޮޕާ ލީގުގެ ފައިނަލަށް ގެންގޮސްދީފަ އެވެ. އަދި ޔޫރޮޕާ ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑީ ވެސް ރޯމާ އަށް ކަމަށް ޓޮޓީ ގަބޫލުކުރެ އެވެ.

މޮރީނިއޯގެ ތަޖުރިބާ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު އެއްޗެއް. މިކަހަލަ ފައިނަލްތައް ކާމިޔާބު ކުރަން އޭނާ އަކީ ވަރަށް މުހިންމު މީހެއް. އަހަރެން ބުރަވަނީ އޭނާ ކޮޅަށް
ޓޮޓީ

މޮރީނިއޯ ދަނީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ނެތްނަމަ އެހެން ކުލަބަކަށް ދިއުމުގެ ހިޔާލު ގެންގުޅެމުންނެވެ. އޭނާ އަށް ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީގެ ހުށަހެޅުމެއް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް ވާހަކަ ދެކެވެއެވެ. އަދި ކުރިމަގާމެދު ގޮތެއް ނިންމަން މޮރީނިއޯ ވަނީ ދާދި ފަހުން ރޯމާގެ އިސްވެރިންނާ ވެސް ބައްދަލުކޮށްފަ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް