ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 19:17
ގަޔާނާގައި ރޯކޮށްލި ސްކޫލް އަނދައި ހުލިވެފައި
ގަޔާނާގައި ރޯކޮށްލި ސްކޫލް އަނދައި ހުލިވެފައި
ބީބީސީ
ސްކޫލެއްގައި ރޯކޮށްލުން
އަދަބެއްގެގޮތުން ފޯނު އަތުލުމުން، ސްކޫލްގައި ރޯކޮށްލައި
 
މިހާދިސާގައި 19 މީހުން މަރުވެ، އިތުރު އެތައް ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވޭ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ގަޔާނާގައި އަދަބެއްގެ ގޮތުން، ކިޔަވާ އަންހެން ކުއްޖެއްގެ ފޯނު އަތުލުމުން، އޭނާގެ ސްކޫލްގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލައިފިއެވެ. މިގޮތުން ރޯކުރި އަލިފާނުގެ ސަބަބުން މުޅި ސްކޫލް އެކުގައި ވަނީ އަނދައި ހުލިވެފައެވެ. މިހާދިސާގައި، ކިޔަވާ އަންހެން ކުދިން ހިމެނޭގޮތުން، 19 މީހުން މަރުވެ, އަދި އިތުރު އެތައް ބަޔަކު ވަރަށް ބޮޑަށް ފިހިފައިވެއެވެ.

އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ފާޚާނާތައް ހުންނަ ތަނުގައި ނަމަވެސް، ދާދި އަވަހަށް ސްކޫލްގެ ޑޯމިޓަރީއަށް އަލިފާން ފެތުރިފައިވެއެވެ. އޭރު އެތަން ހުރީ ތަޅުލާފައި ކަމަށް ވެއެވެ. ޑޯމްގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރު ހާސްވެފައި ހުރިވަރުން ތަޅުދަނޑި ހޯދައި ނުފެނުނު ކަމަށްވެއެވެ. އޭނާގެ ފަސް އަހަރުގެ ދަރިފުޅުވެސް ވަނީ މި ހާދިސާގައި މަރުވެފައެވެ. ކުޑަދޮރުތައްވެސް ބަންދުކޮށްފައި ހުރި ޑޯމިޓަރީން މީހުން ސަލާމަތްކުރުމަށްޓަކައި ފަޔަރ ފައިޓަރުންނަށް ޖެހުނީ ފާރުން ތަނެއް ތަޅައިލަން ކަމަށް ވެއެވެ. މިހާދިސާގައި ގިނަބަޔަކު ތަންތަން ފިހި ސީރިއަސް ހާލުގައި ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ. މީގެތެރޭގައި އަލިފާން ރޯކުރި ކުއްޖާވެސް ހިމެނެއެވެ.

ރޯވި އަލިފާންގަނޑު ބޮޑުކަމުން ފިހިގެން މަރުވި މީހުން އެއީ ކޮންބައެއްކަންވެސް ނޭނގޭވަރަށް އަނދާފައިވާކަމަށްވެއެވެ. އެއީ ކޮން ބައެއްތޯ ދެނެގަތުމަށް ޖެހުނީ ޑީއެންއޭ ޓެސްޓު ހަދާށެވެ.

އަލިފާން ރޯކުރި ކުއްޖާއަށް ދޭނެ އަދަބަކާ ބެހޭގޮތުން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުގެ މެދުގައި މަޝްވަރާކޮށްފައި ވާކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

އޭނާގެ ފޯނު ސްކޫލްގެ ފަރާތުން އަތުލާފައިވަނީ އޭނާއަށްވުރެ އުމުރުން ދޮށީ ފިރިހެނަކާ ހިތާވެގެން އުޅޭތީ، އެކަމުގެ އަދަބެއްގެ ގޮތުން ކަމަށް ވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
25%
50%
25%
0%
ކޮމެންޓް