ކ. މާލެ
|
24 މެއި 2023 | ބުދަ 07:36
މާރޗްމަހު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސަކާ: ފޮޓޯ-ސަކާ ޓްވީޓަރ
މާރޗްމަހު ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ ސަކާ: ފޮޓޯ-ސަކާ ޓްވީޓަރ
ސަކާ އާސެނަލްގައި މަޑުކުރުން
ދެން އޮތް ފިޔަވަޅަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅީ އާސެނަލް ކަމަށް ބުނެ ސަކާ އެއްބަސްވުން އައުކޮށްފި
2027 ގެ ނިޔަލަށް ކްލަބްގައި މަޑުކުރާނެ

ކެރިއަރުގެ ދެން އޮތް މަރުހަލާއަށްވެސް އެންމެ ރަނގަޅީ އާސެނަލްކަމަށް ބުނެ, ޒުވާން ފޯވާޑް ބުކާޔޯ ސަކާ އައު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އިންގްލެންޑްގެ ފޯވާޑް އާސެނަލްގައި ދިގު މުއްތަށް މަޑުކުރަން ނިންމާ ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން 2027 ވަނަ އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ކްލަބާއެކު ދެމިހުންނާނެއެވެ. މިސީޒަންގައި މޮޅަށް ކުޅެ 14 ލަނޑު ޖެހި ސަކާއަކީ ކޯޗު އާޓެޓާގެ ޕްލޭންގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިއެވެ. ލަނޑު ޖެހުމުގެ އިތުން މިސީޒަންގައި 11 ލަނޑު ޖަހަން ފުރުޞަތު ތަނަވަސްކޮށްދިނެވެ. 21 އަހަރު ވީއިރު އޭނާ ވަނީ އާސެނަލްއަށް 178 މެޗު ކުޅެދީފައެވެ. މިދިޔަ ދެސީޒަންގެ ލީގުގެ ހުރިހާ މެޗެއްގައި ކުޅުނެވެ.

އަހަރެން މިހުރީ ވަރަށް އުފަލުން
ބުކަޔޯ ސަކާ/ އާސެނަލް ފޯވާޑް

ސަކާ ބުނީ އާސެނަލްއަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ކްލަބް ކަމަށާއި ދެން އޮތް ފިޔަވަޅަށް އެންމެ މުހިއްމީ އާސެނަލްގައި މަޑުކުރުންކަމަށެވެ. އަމިއްލަ ކުރިއެރުމާއި, ހާސިލްކުރަން ހުރި ކަންކަން ހާސިލްކުރަންވެސް އެންމެ ރަނގަޅު ތަނަކީ އާސެނަލްކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

އާސެނަލް ވަނީ މިސީޒަންގެ ބޮޑުބައިގަ ލީގުގެ އެއްވަނާގައި ހިފަހައްޓާފައެވެ. އެކަމަކު ލީގު ނިންމާލަނީ ދެވަނާގައެވެ. މިއީ އަހަރުތަކަކަށްފަހު އާސެނަލްއަށް ކާމިޔާބު ސީޒަނެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް