ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 22:31
އަލީ ނިޒާރު
އަލީ ނިޒާރު
އެމްޓީސީސީ
އައްޑޫ ބިން ހިއްކުން
އުންމީދަކީ ޖުލައި ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ބިން ހިއްކައި ނިމުން: މޭޔަރު
 
ބިން ހިއްކުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ވަރަށް އަވަހަށް ފެށޭނެ

އުންމީދުކުރައްވަނީ ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން އައްޑޫ ސިޓީގެ ބިން ހިއްކުމުގެ މަޝްރޫއު ނިމުންކަމަށް، އެ ސިޓީގެ މޭޔަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މޭޔަރު ވިދާޅުވީ، އައްޑޫ ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ތަރައްގީގެ މަސަައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތަކީ މުހިންމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މި މަޝްރޫއުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާތާ މިހާރު 6 މަހެއްހާ ދުވަސް ވެފައިވާއިރު، މިއީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތިމާވެއްޓަށް ސަމާލުކަންދީގެން ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ. މިހާރު ތައްޔާރީތައް ނިމި، އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ މަރުހަލާގައި ވާކަން ނިޒާރު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ބިން ހިއްކުމަށް ބޭނުންވާ ޑްރެޖަރު މިމަހުގެ 28 ނުވަތަ 29ގައި އައްޑޫއަށް ދާނެކަމަށާއި، ޑްރެޖަރު ގެންދެވުނުހާ އަވަހަކަށް ބިން ހިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސައްކަތަށް ހޭދަވާނީ ގިނަވެގެން 2 މަސް ދުވަސް ކަމަށާއި، ޖުލައި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން ބިން ހިއްކައި ނިމޭނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ނިމުމުން މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫގެ ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުވާނެކަމަށް ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އައްޑޫ ސިޓީގައި ޖުމުލަ 194.3 ހެކްޓަރުގެ ބިން އިތުރު ކުރެވި، އަދި ގޮނޑުދޮށް ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރާނެއެވެ.

ހިތަދޫއަށް 90 ހެކްޓަރުގެ ބިމާއި، މަރަދޫ އަދި މަރަދޫފޭދޫއަށް 16 ހެކްޓަރުގެ ބިމާއި، ފަތުރުވެރިކަމަށް ޚާއްސަކުރެވިގެން އައްޑޫ ސިޓީ ފަޅުތެރޭން 8.3 ހެކްޓަރުގެ 3 ރަށަކާއި، 4 ލޭން ޑިޓުއަރ ލިންކު ރޯޑުގެ ބްރިޖުގެ އެމްބޭންޓްމަންޓަށް 3.3 ހެކްޓަރު ބިން ހިއްކުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. 18 މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް ހަވާލުކުރި މި މަޝްރޫއަކީ ޖުމްލަ 1.3 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 11 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް