ކ. މާލެ
|
23 މެއި 2023 | އަންގާރަ 07:22
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ ހޯދުމަށްފަހު ނިއުކާސަލް އާއިލާއިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގަ ހޯދުމަށްފަހު ނިއުކާސަލް އާއިލާއިން އުފާ ފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ނިއުކާސަލްއިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކޮށްފި
 
ނިއުކާސަލްއަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ލިބުނީ 20 އަހަރަށްފަހު

20 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ޖާގަ ލިބިއްޖެއެވެ.

ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ކަށަވަރުކުރީ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ ގަދަ ހަތަރެއް ކަށަވަރުކޮށްގެންނެވެ. އަމިއްލަ ދަނޑުގައި ލެސްޓަރ ސިޓީއާ އެއްވަރުވި މެޗަށްފަހު ލީގުގެ ހަތަރަކަށްވުރެ ފަހަތަށް ނުދާނެކަން ނިއުކާސަލްއަށް ވަނީ ކަށަވަރުވެފައެވެ. މެޗުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާއެކު ނިއުކާސަލް އޮތީ 37 މެޗުން 70 ޕޮއިންޓާއެކު ތިންވަނާގައެވެ. ބާކީ އެއް މެޗު އެބައޮތެވެ. ފަސްވަނާގައި އޮތް ލިވަޕޫލަށް 37 މެޗުން ލިބިފައިވަނީ 66 ޕޮއިންޓެވެ. އެހެންކަމުން ނިއުކާސަލްއާ އަރާ ހަމަކުރެވޭނެ އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތެވެ. އެކަމަކު މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑް ކުރިއަށް އޮތް ދެ މެޗުން ބަލިވެ, ލިވަޕޫލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްފި ނަމަ ލިވަޕޫލަށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ލިބޭނެއެވެ. އެހާލަތުގައި ފުރުޞަތު ގެއްލޭނީ ޔުނައިޓެޑަށެވެ. އެކަމަކު ދެ މެޗުން ޔުނައިޓެޑަށް ޕޮއިންޓެއް ނުލިބުމަކީ ދުރުކަމެކެވެ.

Advertisement

ލީގު ޗެމްޕިއަންސް މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ކަށަވަރުކޮށް, ލީގު ތަށިވެސް ވަނީ އުފުލާލާފައެވެ. ސިޓީއަށްވެސް އަދި ލީގުގައި ބާކީ ދެ މެޗު އެބައޮތެވެ. ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި މީގެކުރިން ނިއުކާސަލްއިން ވާދަކުރީ 2002/2003 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަންގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް