ކ. މާލެ
|
22 މެއި 2023 | ހޯމަ 09:53
މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ނަން އިއްވާ ތަޅުމުން ނެރެފި
މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ނަން އިއްވާ ތަޅުމުން ނެރެފި
ސޯޝަލްމީޑިއާ
މަޖިލީހުގައި އިދިކޮޅު މެންބަރުންގެ ނަން އިއްވުން
މިނިސްޓަރު އިމްރާނަށް ވަގަށް ގޮވައި އަޑުގަދަ ކުރެއްވި ބައެއް މެންބަރުންގެ ނަން އިއްވާ މަޖިލީހުން ނެރެފި
 
އެ 3 މެންބަރުން ވަނީ މަޖިލީހުގައި އަޑުގަދަކުރައްވާ ނިޒާމް ގެއްލުވާލާފައި
 
މަޖިލީހުން ނެރެފައި ވަނީ އިދިކޮޅު 3 މެންބަރުން
 
މެންބަރުން އަޑުގަދަކުރައްވަން ފެއްޓެވުމުން 3 މިނެޓަށް މަޖިލިސް މެދުކަނޑާލާފައިވޭ

ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲއާ ސުވާލުކުރުން ކުރިއަށް ދަނިކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އަޑުގަދަ ކުރެއްވި ބައެއް މެންބަރުންގެ ނަން އިއްވާ މަޖިލީހުން ނެރެފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އިދިކޮޅު ބައެއް މެންބަރުން މަޖިލީހުގައި އަޑުގަދަކުރައްވާފައި ވަނީ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަބްދުﷲ ރިޔާޒް ކުރެއްވި ސުވާލަށް ޖަވާބުދެއްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށެވެ. އޭނާ ސުވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ މި ސަރުކާރުން މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގައި ޤާއިމްކުރާ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން ތ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ޕޮލިސް ސްޓޭޝަންތަކުގެ މަސައްކަތާއި ގުޅޭގޮތުންނެވެ.

އެކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ހޯމް މިނިސްޓަރު ބައެއް ކަންކަން ފާހަގަކުރަައްވަމުން ގެންދަވަނިކޮށް ނައިފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޝިޔާމް ވަނީ މަޖިލީހުގައި އަޑުގަދަކުރައްވަން ފައްޓަވާފައެވެ. އެގޮތުން އިދިކޮޅުގެ ރިޔާސީ ކެނޑިޑޭޓް އަދި ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ ކީއްވެތޯ ސުވާލުކުރައްވާ އޭނާ ވަނީ އަޑުގަދަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

މަޖިލީހުގެ ރިޔާސަތުގައި އިންނެވި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަނީ އަހުމަދު ޝިޔާމް އަށް މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަންނަވާފައެވެ. އަދި ޝިޔާމް ގަވާއިދަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ނުހިތްތެވުމުން ޝިޔާމްގެ ނަން އިއްވަވާ މަޖިލީހުން ވަނީ ނެރެފައެވެ.

ޝިޔާމްގެ އިތުރުން ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުސެއިން މުހައްމަދު ލަތީފް އާއި މާވަށު ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވެސް ވަނީ މިނިސްޓަރު އިމްރާން ޖަވާބުދެއްވަން ހުންނެވި މޭޒުކޮޅު ކައިރި އަށް ވަޑައިގެން އަޑުގަދަކުރައްވާފައެވެ. އަދި އެ މެންބަރުން ވަނީ މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑު ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މެންބަރުންނަށް ނިޒާމަށް ހުރުމަތްތެރިކޮށް ހިތްތެވުމަށް ނަސޭހަތްތެރިވެވަޑައިގަތުމުން އެކަމަށް ބޯލަނބާފައި ނުވާތީ އެ ބޭފުޅުންގެ ނަން އިއްވަވާ މަޖިލީހުން ވަނީ ނެރެފައެވެ.

އެއަށް ފަހު 3 މިނެޓަށް މަޖިލީސް މެދުކަނޑާލާފައިވެއެވެ. މަޖިލީސް ދެން ފަށާފައި ވަނީ އެ މެންބަރުން މަޖިލީހުން ނެރުމަށް ފަހުގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް