ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 12:45
އާސެނަލްގެ ކޯޗު، މިކޭލް އާޓެޓާ
އާސެނަލްގެ ކޯޗު، މިކޭލް އާޓެޓާ
ރޮއިޓާސް
އާސެނަލް
އާސެނަލް ސަޕޯޓަރުން ކިބައިން އާޓެޓާ މާފަށް އެދިއްޖެ
 
އާސެނަލް ބަލިވުމުން ސިޓީ އަށް ވަނީ ލީގު ލިބިފަ

އާސެނަލް އަށް މި ސީޒަނުގައި ލީގު ކާމިޔާބު ނުކުރެވުމުން، ސަޕޯޓަރުން ކިބައިން އާސެނަލްގެ ކޯޗު މިކޭލް އާޓެޓާ މާފަށް އެދިއްޖެއެވެ.

އާސެނަލްއިން މި ސީޒަނުގައި ލީގު ހޯދުމަށް ކުރި މަސަައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެ، ލީގު ގެއްލިފައިވަނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ނޮޓިންހަމް ފޮރެސްޓް ކައިރިން ބަލިވުމުންނެވެ. އެ މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ލީގުގެ ރޭހުގައި ދިހަ މަސްދުވަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު އޮތުމަށްފަހު، ލީގު ނުލިބުމުން އެކަމާ ހިތާމަ ކުރާކަމަށެވެ. އާޓެޓާ އިތުރަށް ބުނީ، ހިތްވަރާއެކު ކުޅެ، ތަށި ނެގުމުގެ ޖޯޝެއް ޓީމު ތެރޭގައި ބިނާވެފައިވާކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސީޒަން ނިމޭދެން ހިފަހައްޓާލެވުނީ ސިޓީ އަށް ކަމުން، ސިޓީ އަށް ތަށި ހައްގުކަމަށް އޭނާ ބުންޏެވެ.

މުޅި ސީޒަނުގައި ރަނގަޅަށް ކުޅެމުން އައި އާސެނަލްގެ ހިތްވަރަށް ބަދަލެއް އައީ ކިހާ ހިސާބަކުންތޯ ސުވާލުކުރުމުން އާޓެޓާ ބުނީ، ލިވަޕޫލް ކައިރިން އެއްވަރުވި މެެޗާ ހިސާބުން ކަމަށެވެ. އެ މެޗުގެ 90 ވަނަ މިނެޓުގައި ލިވަޕޫލް އިން ވަނީ އެއްވަރުކޮށްފައެވެ. އެ މެޗަށްފަހު އައި ބަދަލުތަކާ އެކު ވެސްޓް ހޭމް މެޗުންވެސް މޮޅު ނުވެވުނީ ކަމަށް އާޓެޓާ ބުންޏެވެ. ބައިކޮޅަށް ގިނަ ލަނޑުތަކެއް ވަންނާތީ އެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުންވެސް އާޓެޓާ ވަނީ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މި ސީޒަނަކީ މި ފަހުގެ ތާރީހެއްގައި އާސެނަލް އިން ލީގު ކާމިޔާބުކުރުމާ އެންމެ ގާތަށް ޖެހިލި ސީޒަނެވެ. އާސެނަލް އިން އެންމެ ފަހުން ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފައިވަނީ 2003/2004 ވަނަ ސީޒަނުގައެވެ. އެއީ އެއްވެސް މެޗަކުން ބަލިނުވެ ތަށި ނެގި ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
25%
50%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް