ކ. މާލެ
|
21 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 07:15
ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
ޕާކިސްތާންގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާން
ރޮއިޓާރސް
އިމްރާން ޚާން
އިމްރާން ޚާންގެ ގެކޮޅުގައި 40ށްވުރެ ގިނަ ޓެރެރިސްޓުން ފިލައި ތިބިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވޭ: ޕުންޖާބު ޕުރޮވިންސުގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު
 
ގެ ބަަލައި ފާސްކުރުމަށް 400ށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވޭ

ޕާކިސްތާނުގެ ކުރީގެ ބޮޑުވަޒީރު އިމްރާން ޚާންގެ ގެކޮޅުގައި 40ށްވުރެ ގިނަ ޓެރެރިސްޓުން ފިލައި ތިބިކަމުގެ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ކަމަށް ޕުންޖާބު ޕުރޮވިންސުގެ އިންފޮމޭޝަން މިނިސްޓަރު އާމިރް މީރް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އާމިރް މީރް ވިދާޅުވީ އިމްރާން ޚާންގެ ގެކޮޅު ބަަލައި ފާސްކުރުމަށް 400ށްވުރެ ގިނަ ފުލުހުން ފޮނުވުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އިސްކޮށް ހުންނަވާނީ އެ ސިޓީގެ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރު ކަމުގައެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ ގެކޮޅުގައި ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުން ފުލުހުންނާ ހަވާލު ކުރުމަށް ޕުންޖާބް ސަރުކާރުން ވަނީ އޭނާއަށް އަންގާފައެވެ. ނަމަވެސް ގެކޮޅުގައި އެއްވެސް ބަޔަކު ފަލައިގެން ނޫޅޭ ކަމުގައި ޚާން ގެންދަވަނީ ވިދާޅުވަމުންނެވެ. އަދި އޭނާގެ ގެކޮޅު ބަލައިފާސްކުރެވޭނީ ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެކަނި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު މަގާމުން ވަކިކުރެވުނުފަހުން އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް ވަނީ ކޮރަޕްޝަންގެ އެތައް ދައުވާއެއް އުފުލާފައެވެ. އަދި އެންމެފަހުން މޭ 1 ވަނަ ދުވަހު ޕާކިސްތާނުގެ އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ބިއުރޯއިން ވަނީ އިމްރާން ޚާން ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރެއް ވެސް ނެރެފައެވެ.

އިމްރާން ޚާންގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ދައުވާތައް ސާބިތުވެއްޖެނަަމަ އޭނާއަށް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމުގެ ފުރުސަތު ގެއްލޭނެއެވެ.

އުމުރުފުޅުން 70 އަހަރުގެ އިމްރާން ޚާން މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެޕްރީލްމަހު މަޖިލީހުގައި ނެގި އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓަކުންނެވެ. އެދުވަހުން ފެށިގެންވެސް އޭނާ ގެންދަވަނީ އަވަސް އިންތިޚާބަކަށް ގޮވާލައްވައި ކެމްޕެއިން ކުރައްވަމުންނެވެ.

މިހާރު އޮތް ގޮތުން ޕާކިސްތާނުގެ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ އަންނަ އޮކްޓޯބަރު މަހުއެވެ.   

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް