ކ. މާލެ
|
19 މެއި 2023 | ހުކުރު 08:16
ބުރު އަދި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ބުރު އަދި ވެލެންސިއާ ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބުރު ގަދަ ހަތަރަކަށް
ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ވަނީ އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުން މޮޅުވެފައި

ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ ބަލިކޮށް ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަބު ގަދަ ހަތަރަކަށް ޖެހިލައިފިއެވެ.

މި ސީޒަނުގައި އަލަށް ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގާ ގުޅުނު ބުރު ސްޕޯޓްސް ކްލަނބުން ވެލެންސިއާގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދީ 2-0 ގެ ނަތީޖާއަކުންނެވެ. މެޗު ފެށިގެން ރަނގަޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުން އައި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބުން ވަނީ މެޗުގެ ކުރީކޮޅު ލަނޑެއް ޖަހާ ކުރިހޯދާފައެވެ. ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން އެ ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މުހައްމަދު ތަޝްމީން (ތައްތި) އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ބުރަށް ވަނީ ލަނޑުޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފައެވެ.

ފުރަތަމަ ހާފު ވަރުގަދަކޮށް ނިންމާލި ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ދެވަނަ ހާފު ފެށީވެސް ވަރުގަދަކޮށެވެ. 47 ވަނަ މިނެޓުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން އަހުމަދު ރަޝީދު (އައްމަޑޭ) ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހާ، ލީޑު ފުޅާކޮށްދީފައެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޮވިފައިވަނީވެސް އައްމަޑޭއެވެ. ފުރަތަމަ މެޗުން ބަލިވިނަމަވެސް، ބުރުން ވަނީ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށްފައެވެ. ޒުވާން ޓީމަކާއެކު ސީޒަން ފެށި ވެލެންސިއާއަށް އަދި އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅުވެވޭގޮތެއް ނުވެއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މި މެޗާއެކު ބުރު ސްޕޯޓްސް ކުލަބު ވަނީ ހަ ޕޮއިންޓާއެކު ތާވަލުގެ ހަތަރުވަނައަށް ޖެހިލާފައެވެ. ލީގު މެދުކަނޑާލާއިރު ބުރަށް ލިބުނީ ހިތްހަމަޖެހޭ މޮޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް