ކ. މާލެ
|
17 މެއި 2023 | ބުދަ 08:56
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ފޮރިން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
ޓްވިޓަރ
ރާއްޖެ އާއި މިޞްރުގެ ގުޅުން
ރާއްޖެ އާއި މިޞްރުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި
 
ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މިޞްރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމުކުރެވުނީ 12 ފެބްރުއަރީ 1969ގައި

ރާއްޖެ އާއި މިޞްރުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފިއެވެ.

ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އަންގާރަ ދުވަހު މިޞްރުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރާއި އެމަނިކުފާނާއި ފޯނުން ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މިޞްރާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް އަދި ތާރީޚީ ގުޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރެއްވި ކަމަށާއި ރާއްޖެ އާއި މިޞްރުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއިން މަސައްކަތްކުރާނެކަމުގެ ޔަޤީންކަން ދެއްވާފައިވާނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މިޞްރާ އެކު އޮންނަ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ޤާއިމްކޮށްފައިވާތާ މި އަހަރު 54 އަހަރު ވަނީ ފުރިފައެވެ.

ދިވެހިރާއްޖެ އާއި މިޞްރާ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުން ގާއިމް ކުރެވުނީ 12 ފެބްރުއަރީ 1969 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ކާމިޔާބުގެ އައްސޭރި ފެންނަން ފަށައިފި: ޝާހިދު
"ވޭތުވެދިޔަ ހުރިހާ އަހަރުތަކެއް ބަންޑްލްޖަހައި އެއްކުރިޔަސް، ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހާ އެއްހަމަ ކުރެވޭނެ ބޭފުޅެއް ނެތް"
ރައީސް ސާލިހު ނުކުމުވަޑައިގެން ހުންނެވީ ބޮޑުތިލަދުންމަތި ބޮޑުކޮށް ބަދަލުކޮށްލެއްވުމަށް: ޝާހިދު
އިންޑިއާގެ އެޗްއައިސީޑީޕީގެ ދަށުން އިތުރު ތިން މަޝްރޫއެއް ރާއްޖޭގައި ހިންގަނީ
ރައީސް ސާލިހުގެ ފުރަތަމަ 5 އަހަރު ނިމޭއިރު މިރާއްޖޭގައި ނަޖިސް ފެން ބޭނުންކުރަން ޖެހޭނެ ރައްޔިތެއް ނުހުންނާނެ: މިނިސްޓަރު ޝާހިދު
"އިނގިރޭސީންނާއެކު ވީ އެއްބަސްވުމަށް ބަދަލުނުގެނައި ނަމަ، ވަަރަށް ފަސޭހައިން ރާއްޖެ ސްރީލަންކާގެ ބަޔަކަށްވުމަށް ފުރުސަތު އޮތް"
މިނިވަން ދައުލަތެއް ގާއިމުކުރުމަށްކުރާ މަސައްކަތުގައި ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނާއެކު ރާއްޖެއިން ދެމިތިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ފޮރިން މިނިސްޓަރު ދެއްވައިފި
ރާއްޖެއާ އިންޑިއާއާ ދެމެދު 9 އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި