ކ. މާލެ
|
15 މެއި 2023 | ހޯމަ 09:41
ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ފޮރިން މިނިސްޓްރީ
ޝާހިދު ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޝާހިދު ޖަޕާނަށް!
 
މިހާރު ކުރިއަށްދާ މިއުނިކް ލީޑަރސް މީޓިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވަނާނެ

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ޖަޕާނަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ދަތުރުފުޅުގައި ހޯމަ ދުވަހު މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ވަނީ ޖަޕާނުގެ ޓޯކްޔޯއަށް ވަޑައިގެންފައެވެ. ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނީ ޝާހިދުގެ މި ދަތުރުފުޅުގައި މިމަހުގެ 14ން 16ށް ކުރިއަށްދާ މިއުނިކް ލީޑަރސް މީޓިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންވަނާނެ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޖަޕާނުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ހަޔާޝީ ޔޮޝިމާސާއާއި އަދި މިއުނިކް ލީޑަރސް މީޓިންގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ އެހެން މިނިސްޓަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފައިވެއެވެ.

މިއުނިކް ލީޑަރސް މީޓިންއަކީ މިއުނިކް ސެކިއުރިޓީ ކޮންފަރެންސްގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ މީޓިންއެކެވެ. މިއީ 24 ގަޑިއިރަށް "އޮފް ދަ ރެކޯޑު"ގައި ކުރިއަށްދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދެއެވެ.

Advertisement

މިއީ ގައުމުތަކުގެ އިސްވެރިންނާއި، ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމާއަތްތަކާއި، މިނިސްޓަރުންނާއި، މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި، ސިވިލް ސޮސައިޓީ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުންގެ އިތުރުން ކުންފުނިތަކުގެ ސީއީއޯއިންނާއ، ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރއިން މަތީ ފަންތީގެ ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވުންނާއި، ނަން މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިން ބައިވެރިވާ ބައްދަލުވުމެކެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި އިންޓަރނޭޝަނަލް ސެކިއުރިޓީ ޕޮލިސީއާއި، ސަރަހައްދީގޮތުން ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމުގައި ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރާނެއެވެ.

މިހާރު ޓޯކްޔޯގައި ކުރިއަށްދާ މިއުނިކް ލީޑަރސް މީޓިންއަކީ ޖަޕާން ސަރުކާރާ ގުޅިގެން ކުރިއަށްދާ ބައްދަލުވުމެކެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާއިރު މިނިސްޓަރ ޝާހިދުގެ އަރިހުގައި ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު ޚަލީލާއި، ފޮރިން މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބައެއް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް