ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 19:32
އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނާއިމް އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-އިޒްމީމް
އިތުރު ވަގުތުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށްފަހު ނާއިމް އުފާފާޅުކުރަނީ: ފޮޓޯ-އިޒްމީމް
ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އިތުރު ވަގުތުގެ ލަނޑުން ލީގުގައި ބުރު ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފި
 
ޓީސީ އަތުން ބުރު މޮޅުވީ 1-0ން

އިތުރު ވަގުތުގެ ލަނޑުން, ޓީސީ ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ބަލިކޮށް, ދިވެހި ޕްރިމިއަރ ލީގުގައި ބުރު ސްޕޯރޓްސް ކްލަބް ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދައިފިއެވެ.

މިއަހަރު ފުރަތަމަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރަންފެށި ބުރު، ލީގުގައި އެޓީމްގެ ފުރަތަމަ މޮޅު ހޯދަން ތާރީޚީ ލަނޑު ޖެހީ މުހައްމަދު ނާއިމްއެވެ. ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވާން ދިޔަ މެޗުގައި ނާއިމް ލަނޑު ޖެހީ މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީވެސް ނާއިމްއެވެ. ލީގުގައި ބުރު ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި އީގަލްސް އަތުން ވަނީ ބަލިވެފައެވެ.

މިއީ ސީޒަންގެ ފުރަތަމަ މުބާރާތުގައި ޓީސީ އަތުން ބަލިވި ބަލިވުމަށްވެސް ބުރުން ދިން ރަނގަޅު ރައްދެކެވެ, ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގައި ޓީސީން ބުރު ބަލިކުރިއެވެ. އެކަމަކު އެ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލަށް ދަތުރުކުރީ ބުރެވެ. މުހައްމަދު ނިޒާމް (ނިޒާމްބެ)ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބުރުން މިއަދު ހޯދި މޮޅަކީ ލީގުގައި ކުރިއަށްދާން ލިބުނު ބޮޑު ހިތްވަރެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް