ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 16:43
އެކުވެނި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގެ ރޮސްޓްރަމް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
އެކުވެނި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގެ ރޮސްޓްރަމް މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
މާލޭ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު
މާލޭ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގެ ރޮސްޓްރަމް މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފި
މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތެއްގެގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 150 ދުވަސް

މާލޭ ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ނެޓްބޯޅަ ކޯޓުގެ ރޮސްޓްރަމް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ކޮންޓްރެކްޓަރުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ ލިޓްލް ނިއު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަހުމަދު މުހައްމަދެވެ. އަދި ލިޓްލް ނިއު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކުންފުނީގެ ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު، އިބްރާހީމް ހުމައިދެވެ.

މި މަސައްކަތް ލިޓްލް ނިއު ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާ ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 150 ދުވަހުގެތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް، 4،829،144.53 (ހަތަރު މިލިއަން އަށްލައްކަ ނަވާވީސްހާސް އެއްސަތޭކަ ސާޅީސް ހަތަރު ރުފިޔާ ފަންސާސް ތިން ލާރި) އަށެވެ.

ސަރުކާރުން މިވަގުތު އެކުވެނި ނެޓްބޯޅަ ކޯޓު ތަރައްގީކުރާއިރު، މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ވަނީ އެކުވެނި ސިންތެޓިކް ޓްރެކް ރަސްމީކޮށް ހުޅުވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް