ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 16:17
ކުޑަހުވަދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ކުޑަހުވަދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރުން
ކުޅިވަރާ ބެހޭ ވުޒާރާ
ކުޑަހުވަދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް
ކުޑަހުވަދޫގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓެއް ތަރައްގީކުރަނީ
 
މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސްއާ

ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ކުޑަހުވަދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

ކުޑަހުވަދޫ އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސްއާއެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު ފުއާދެވެ. އަދި މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސްގެ ފަރާތުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ މުހައްމަދު އިބްރާހީމެވެ.

މެކްސްޓަރ މޯލްޑިވްސްއަށް މި މަސައްކަތް ނިންމުމުގެ މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ 35 ދުވަހެވެ. މި މަސައްކަތުގެ އަގަކީ 1،374،178.01 (އެއް މިލިއަން ތިންލައްކަ ހަތްދިހަ ހަތަރުހާސް އެއްސަތޭކަ ހަތްދިހަ އަށްރުފިޔާ، އެއްލާރި) އެވެ.

މި ސަރުކާރުން ދަނީ ރާއްޖެތެރޭގެ އެކި ސަރަހައްދުގައި ޒަމާނީ ފެންވަރުގައި އައުޓްޑޯ ވޮލީކޯޓް ތަރައްގީކުރަމުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް