ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 14:48
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީ އިމާރާތް - މިއީވެސް ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ތަނެއް
ކުޅުދުއްފުށީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އޯޕީޑީ އިމާރާތް - މިއީވެސް ސަރުކާރުން ތަރައްގީކުރި ތަނެއް
އެމްޓީސީސީ
ހޮސްޕިޓަލު ތަރައްގީކުރުން
ރައީސް ވިދާޅުވި ގޮތަށް 7 ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލު އެޅުމަށް މާދަމާ ބަޔަކާއި ހަވާލުކުރަނީ
 
މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 30 އެނދާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެ

7 އަތޮޅެއްގެ 7 ރަށެއްގައި ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ 7 ހޮސްޕިޓަލްގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ބަޔަކާ ހަވާލުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން، ރައީސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ 7 އަތޮޅެއްގެ 7 ރަށެއްގައި ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ 7 ހޮސްޕިޓަލްގެ ބިޑް މަރުޙަލާ ނިމި، މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޮވި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި އެމަސައްކަތްތައް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރާނެކަމަށެވެ.

ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ، ށ. މިލަންދޫ، ނ. ވެލިދޫ، ކ. ތުލުސްދޫ، އދ. މާމިގިލި، ވ. ފެލިދޫ އަދި ތ.ވިލުފުށީގައެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ މި 7 ރަށުގައި އިމާރާތް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އެއްބަސްވުންތަކުގައި ހޯމަ ދުވަހު ސޮއިކުރާނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 30 އެނދާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިއީ ކުވެއިތު ފަންޑް ފޯރ އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ކޭ.އެފް.އޭ.އީ.ޑީ)ގެ އެހީގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލުތަކެކެވެ. މި ހަތް ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިސަރުކާރުން އަންނަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިތުރުން 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
25%
13%
0%
50%
0%
13%
ކޮމެންޓް