ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 14:44
 ގއ. ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އޯޕީޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ގއ. ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އޯޕީޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
ޓްވިޓަރ
ގއ. ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އޯޕީޑީ
ގއ.ވިލިގިލީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އޯޕީޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފި
 
މަސައްކަތް ހަވާލުކުރީ 120 (ސަތޭކަވިހި) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް

ގއ. ވިލިގިލީ ހޮސްޕިޓަލުގެ އައު އޯޕީޑީ ހެދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ބަޔަކާއި ހަވާލުކޮށްފިއެވެ.

އެ މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ ސަމާލު ކޮންސްޓްރަކްޝަނާއި އެވެ.

މި މަޝްރޫޢުގެ ޖުމްލަ އަގަކީ 4,462,018.76 ރުފިޔާ (ހަތަރު މިލިއަން ހަތަރުލައްކަ ފަސްދޮޅަސް ދެހާސް އަށާރަ ރުފިޔާ ހަތްދިހަ ހަލާރި) އެވެ.

Advertisement

120 (ސަތޭކަވިހި) ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމާގޮތަށް ހަވާލު ކުރި މި މަސައްކަތުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ހެލްތުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސީނިއަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑައިރެކްޓަރު ޢަބްދުލް ޙަންނާނު ޙުސައިންއެވެ.

އަދި މީހާފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންވެސްޓްމަންޓު ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ބުޝްރީ މުހައްމަދުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް