ކ. މާލެ
|
14 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 07:34
މުރައިދޫ ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ފެށުން
މުރައިދޫ ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ފެށުން
އެމްޓީސީސީ
މުރައިދޫ ބަނދަރު
މުރައިދޫ ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި
 
މިއީ 34.28 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް
 
ބެޑް ޕްރިޕަރޭޝަން މަސައްކަތްތަކުގެ 55 އިންސައްތަ ވަނީ ނިމިފައި

ހއ. މުރައިދޫ ބަނދަރު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން ބޭރުތޮށީގެ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ.

މި މަސައްކަތް ހަވާލުކޮށްފައިވާ މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން ބުނީ ބޭރުތޮށީގެ ޕްރޮފައިލިންގ މަސައްކަތްތައް މިހާރު ފަށާފައިވާކަމަށެވެ. އަދި ބެޑް ޕްރިޕަރޭޝަން މަސައްކަތްތަކުގެ 55 އިންސައްތަ ނިމިފައިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި މަޝްރޫޢުގެ ދަށުން، 28,101 ކިއުބިކް މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އައު ހާބަރ ބޭސިން ފުންކުރުމާއި، 224 މީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގެ އެއްގަމުތޮށި ލުމާއި، 1,933 އަކަމީޓަރުގެ ސަރަޙައްދެއްގައި ހާބަރ ޕޭވްމަންޓް ހެދުމާއި، ރޭމްޕެއް ހެދުމާއި، މަގުބައްތި ހަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިމިފައި ކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

މިއީ 34.28 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް