ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 18:41
ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން - ފައިލް ފޮޓޯ
ފުލުހުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން - ފައިލް ފޮޓޯ
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތި
ޖަލަށް ވައްދަން މަސައްކަތް ކުރި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޖަލު އޮފިސަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އޮފިސަރާއި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތީ ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ އައްސޭރި ޖަލަށް ވައްދަން މަސައްކަތް ކުރި މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ޖަލު އޮފިސަރެއް ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕްރިޒަންސް އަހުމަދު މުހައްމަދު ފުޅު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ އިންޓެލިޖަންސްއަށް ލިބުނު މަޢުލޫމާތަކަށް ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތާ އެ ސަރވިސް ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި އައްސޭރިޖަލަށް ވައްދަން މަސައްކަތް ކުރި މަސްތުވާތަކެތި ވަނީ އެ ސަރވިސްގެ އޮފިސަރަކާއި އެކު އަތުލައިގަނެވިފައި ކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ އެ އޮފިސަރު ފުލުހުންވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށާއި، އަދި އޭނާ ވަނީ ކަރެކްޝަންގެ ޚިދުމަތުން ސަސްޕެންޑުކުރެވިފައި ކަމަށެވެ.

ސީޕީ ވިދާޅުވީ މިފަދަ ކަންކަމުގައި މަދުންނަމަވެސް އޮފިސަރުން ބައިވެރިވާކަމީ އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށެވެ.

ހައްޔަރު ކުރި އޮފިސަރުގެ ވަނަވަރެއް ކަރެކްޝަނުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް