ކ. މާލެ
|
12 މެއި 2023 | ހުކުރު 07:24
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ހަތް ރަށެއްގައި އަޅާ ހޮސްޕިޓަލްތައް
7 ރަށެއްގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް އެޅުމަށް ކުރިޔަށް އޮތް ހަފްތާގައި ކުންފުނިތަކާއި ހަވާލުކުރާނަން: ރައީސް
 
މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 30 އެނދާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެ

7 އަތޮޅެއްގެ 7 ރަށެއްގައި ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާ 7 ހޮސްޕިޓަލްގެ ބިޑް މަރުޙަލާ ނިމި، މަސައްކަތްކުރާނެ ބަޔަކު ހޮވި ކުރިއަށް އޮތް ހަފްތާތެރޭގައި އެމަސައްކަތްތައް ކުންފުނިތަކާ ހަވާލުކުރާނެކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ޞާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް ޞާލިހު މިހެން ވިދާޅުވީ ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުންނެވެ. ކުވައިތު ފަންޑުގެ އެހީގައި ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހދ. ހަނިމާދޫ، ށ. މިލަންދޫ، ނ. ވެލިދޫ، ކ. ތުލުސްދޫ، އދ. މާމިގިލި، ވ. ފެލިދޫ އަދި ތ.ވިލުފުށީގައެވެ. މިއިން ކޮންމެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި 30 އެނދާއެކު އިތުރު ޚިދުމަތްތައް ލިބެން ހުންނާނެއެވެ. މިއީ ކުވެއިތް ފަންޑް ފޯރ އަރަބް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް (ކޭ.އެފް.އޭ.އީ.ޑީ)ގެ އެހީގެ ދަށުން އިމާރާތްކުރާ ހޮސްޕިޓަލްތަކެކެވެ.

Advertisement

މި ހަތް ރަށުގައި ހޮސްޕިޓަލް އަޅާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރީ މިދިޔަ އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުއެވެ. މިމަޝްރޫޢުގެ މަސައްކަތްތައް އޮތް ހިސާބަކާއި ގުޅޭގޮތުން މިއަހަރުގެ މަރޗް މަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ މަސައްކަތް އޮތީ ޓެންޑަރ މަރުހަލާގައި ކަމަށެވެ. އަދި މިހާރު އެ މަރުހަލާގެ އިވެލުއޭޝަން ޕްރޮސެސް ނިމިފައިވާކަމަށް އޭރު މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު ހަރުދަނާކުރުމުގެ ގޮތުން މިސަރުކާރުން އަންނަނީ 30 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ އިތުރުން 100 އެނދުގެ ޓާޝަރީ ހޮސްޕިޓަލްތައް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް