ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 22:51
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު، ފައިސަލް ނަސީމް
އުރީދޫ
އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސް
އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނައިބު ރައީސް ފުރާވަޑައިގެންފި
 
މި ކޮންފަރެންސްގެ މި ފަހަރުގެ ޝިއާރަކީ "ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިމަގަކަށް ސުލްހައާއި ފާގަތިކަން، އަދި ބައިވެރިވުން"
 
ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އެމަނިކުފާނު ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނެ
 
މި ކޮންފަރެންސް އޮންނާނީ މި ހިނގާ މެއި މަހުގެ 12 އަދި 13 ވަނަ ދުވަހު

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމް، 6 ވަނަ އިންޑިއަން އޯޝަން ކޮންފަރެންސްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ކުރައްވާ ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބަންގްލަދޭޝްއަށް ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސް އޮންނާނީ މި ހިނގާ މެއި މަހުގެ 12 އަދި 13 ވަނަ ދުވަހު، ބަންގްލަދޭޝްގެ ވެރިރަށް ޑާކާގައެވެ.

ދެ ދުވަހުގެ މި ކޮންފަރެންސްގައި އެމަނިކުފާނު ބައިވެރިވެވަޑައިގެން، ކޮންފަރެންސް ހުޅުވުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވާނެއެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ މި ފަހަރުގެ ޝިއާރަކީ، "ދެމެހެއްޓެނިވި ކުރިމަގަކަށް، ސުލްހައާއި ފާގަތިކަން، އަދި ބައިވެރިވުން" މި ޝިއާރެވެ.

މި ކޮންފަރެންސްގެ މައިގަނޑު މަގުސަދުތަކުގެ ތެރޭގައި؛ އިންޑިއާ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދީ ގުޅުން ބަދަހިކުރުމުގެ މަގުޗާޓެއް އެކުލަވައިލުމަށްޓަކައި ކަމާބެހޭ ފަރާތްތައް އެއްތަނަކުން ބައްދަލުވެ މަޝްވަރާކުރެއްވުން ހިމެނެއެވެ. މި ކޮންފަރެންސްގެ ހަވާސާގައި، ބަންގްލަދޭޝް ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިންނާއެކު އެމަނިކުފާނު މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަވާނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝްގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހިންނާވެސް އެމަނިކުފާނު ބައްދަލުކުރައްވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް