ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 20:37
އަންޑަރ 23 ޤައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން މާލޭ އޭޓީމް
އަންޑަރ 23 ޤައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން މާލޭ އޭޓީމް
އަންޑަރ 23 ޤައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތް
23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާލޭގެ އޭ ޓީމް ހޯދައިފި
 
ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ހަ ލަނޑުން

23 އަހަރުން ދަށުގެ ޤައުމީ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް) ގެ މާލޭގެ އޭ ޓީމް ހޯދައިފިއެވެ.

ސީބީއެމް މާލޭގެ އޭޓީމް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ ފައިނަލްގައި ސީބީއެމް ފުވައްމުލަކު ޓީމާ ވާދަކޮށް ހަ ލަނޑުން މެޗު ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ. ޓޮސް ދިމާވުމުން ސީބީއެމް މާލޭގެ އޭޓީމް ކުޅެން އަރާ 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ހަތަރު ކުޅުންތެރިން ނުބައިވިއިރު 134 ލަނޑު ހެދިއެވެ. އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 45 ލަނޑު ހެދި ޝިއުސް ފަރީދާއި, 32 ލަނޑު ހެދި އަލީ އިމްއާންއާއި, 31 ލަނޑު ހެދި މުޙައްމަދު ރަޔާލް ތޮލާލްއެވެ.

ސީބީއެމް ފުވައްމުލަކު ޓީމްގެ ހަތް ކުޅުންތެރިން 20 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ނުބައިވިއިރު ހެދުނީ 129 ލަނޑެވެ. އެޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 39 ބޯޅައިން 61 ލަނޑު ހެދި އާޒިން ރަފީގުއާއި, 17 ލަނޑު ހެދި މުޙައްމަދު މާންއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ މާލޭ އޭޓީމްގެ ޝިއުސް ފަރީދެވެ. އެންމެ މޮޅު ބެޓްސްމަނަކީވެސް ޝިއުސްއެވެ. އެންމެ އުއްމީދީ ކުޅުންތެރިއަކީ ފުވައްމުލަކު ޓީމްގެ މަބްސަރު އަބުދުالله އިބްރާހީމްއެވެ. މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ބޯލަރަކީ ތަރުސާ ކަވިންދާއެވެ. ބެސްޓް ފީލްޑާއަކީ މާލޭ އޭ ޓީމްގެ ނާއިލް އިސްމާއީލް ނަސީރެވެ.

މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތަށި ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިސަލް ނަސީމެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް