ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 14:20
ފެމިލީ ކޯޓު
ފެމިލީ ކޯޓު
އަވަސް
ފެމިލީ ކޯޓު
ފެމިލީ ކޯޓުން މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އަވަސްމިނަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 
2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 03 މަހު މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އަވަސްމިނަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވޭ
 
މިދިޔަ އަހަރު މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެވްރެޖްގޮތެއްގައި 34 ދުވަސް ހޭދަވެފައިވޭ

ފެމިލީ ކޯޓުން މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އަވަސްމިނަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާކަމަށް އެ ކޯޓުން ބުނެފިއެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން ބުނީ، 2022 ވަނަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 03 މަހު މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އަވަސްމިނަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ.

ފެމިލީ ކޯޓުން މައުލޫމާތު ދޭ ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރު މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް އެވްރެޖް ގޮތެއްގައި 34 ދުވަސް ހޭދަވެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ތިން މަހަށް ބަލާއިރު، މައްސަލަތައް ނިންމުމަށް ހޭދަވެފައިވަނީ 20 ދުވަހެވެ.

Advertisement

މިއީ މައްސަލަތައް ޙައްލު ކުރުމަށް ސުލްޙަ މަރުޙަލާގައި ހޭދަވާ މުއްދަތާއި، ޙަޟާނާތުގެ މައްސަލަތައް ފަދަ އާންމުކޮށް ގިނަ ދުވަސްތައް ހޭދަވާ މައްސަލަތައްވެސް ހިމެނޭހެން އެވްރެޖްކޮށް ހޭދަވި މުއްދަތެވެ.

އޭގެ އިތުރުން، 2022 ވަނަ އަހަރާއި އަޅާބަލާއިރު 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 3 މަސް ދުވަހު މައްސަލަތައް ނިންމުމުގެ އަވަސް މިނުގައި 41 އިންސައްތަ ގެ ކުރިއެރުމެއް އައިސްފައިވާކަން ފާހަގަ ކުރެވޭކަމަށްވެސް ފެމިލީ ކޯޓުން މައުލޫމާތުދެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް