ކ. މާލެ
|
10 މެއި 2023 | ބުދަ 07:51
ލައުރެއުސް އެވޯޑާއެކު މެސީ
ލައުރެއުސް އެވޯޑާއެކު މެސީ
ޓްވީޓަރ
ލައުރެއުސް އެވޯޑް
ދެ ވަނަ ފަހަރަށް މެސީ ލައުރެއުސް އެވޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފި
 
މީގެ ކުރިން 2020 ވަނަ އަހަރު ވެސް މެސީ ވަނީ މި އެވޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފައި

ލައުރެއުސް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސްގައި ހޮވާ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތަކަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ހޮވިއްޖެ އެވެ.

މިއީ ދުނިޔޭގެ ކުޅިވަރުގެ މައިދާނުގައި ވާދަކުރަމުން އަންނަ ޓީމުތަކާއި، ވަކި ވަކި ކުޅުންތެެރިންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ. އަންހެން އަދި ފިރިހެން އެތުލީޓުންނަށް ދޭ މި އެވޯޑު ދޭން ހަމަޖެއްސީ 1999 ވަނަ އަހަރު އެވެ. މިއީ ލައުރެއުސް ސްޕޯޓްސް ފޯ ގުޑް ފައުންޑޭޝަންގެ ފަރާތުން ދެމުން އަންނަ އެވޯޑެކެވެ.

މިއީ މެސީ މި އެވޯޑު ކާމިޔާބު ކުރި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން 2020 ވަނަ އަހަރު ވެސް މެސީ ވަނީ މި އެވޯޑު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ މެސީ އަށް ލައުރެއުސް އެވޯޑު ލިބުމާއެކު، އޭނާ ވެގެން ދިޔައީ ދެ ވަނަ ފަހަރަށް އެ އެވޯޑު ހާސިލް ކުރި ހަމައެކަނި ކުޅިވަރު ޝަޚުސިއްޔަތަށެވެ. މެސީއާއެކު މި އެވޯޑަށް ވާދަކުރީ ފްރާންސްގެ ކެޕްޓަން ކީލިއަން އެމްބާޕޭ، ނެދަލެންޑްސްގެ މޮޓޯ ރޭސިން އެތުލީޓު މެކްސް ވާސްޓެޕަން، ސްވިޑެންގެ މޮންޑޯ ޑުޕްލަންޓިސް، ސްޕެއިންގެ ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ ރަފައެލް ނަޑާލް އަަދި އެމެރިކާގެ ބާސްކެޓު ކުޅުންތެރިޔާ ސްޓެފެން ކަރީ އެވެ. މެސީ ވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ޤަތަރުގައި ބޭއްވި ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތާއި ފައިނަލިސިމާ، މިދިޔަ ސީޒަންގެ ފްރާންސް ލީގު އަދި ޓްރޮފީ ޑީ ޗެމްޕިއަންސް ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން އެ މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވެސް ހޮވުނީ މެސީ އެވެ.

Advertisement

މީ ހަފްލާގައި ވަނީ އެހެން އެވޯޑުތައް ވެސް ހަވާލުކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ޓީމަކަށް ހޮވުނީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރި އާޖެންޓީނާ އެވެ. އެންމެ މޮޅު އަންހެން ކުޅިވަރު ޝަޚްސިއްޔަތަކަށް ހޮވުނީ ޝެލީ އޭން ފްރޭސާ ޕްރައިސް އެވެ. ވޯލްޑް ބްރޭކްތްރޫ އޮފް ދަ އިޔާ އަށް ކާލޮސް އަލްކަރޭޒް ހޮވުނުއިރު، ވޯލްޑް ކަޕްބެކް އޮފް ދަ އިޔާ އަށް ހޮވުނީ ޑެންމާކުގެ ކްރިސްޓިއަން އެރިކްސަން އެވެ. ޚާއްސަ އެހީއަށް ބޭނުންވާ އެތުލީޓުންގެ ތެރެއިން އެންމެ މޮޅު ޝަޚްސިއްޔަތަކަށް ހޮވުނީ ކެތަރިން ޑެބްރޫނާ އެވެ.

ލައުރިއަސް ވޯލްޑް ސްޕޯޓްސް އެވޯޑްސް އަށް ނޮމިނޭޓްވާ ފަރާތްތައް ދުނިޔޭގެ މީޑިއާތަކުން ހޮވާއިރު، ވަނަތައް ކަނޑައަޅާނީ ލައުރިއަސް ވޯލްޑް ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީގެ 71 މެންބަރުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
50%
50%
ކޮމެންޓް