ކ. މާލެ
|
9 މެއި 2023 | އަންގާރަ 11:17
ސްޓެލްކޯ
ސްޓެލްކޯ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުން
މިއަދުވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ: ސްޓެލްކޯ
 
މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:00 ން 16:00 ށް ކަރަންޓު ކެނޑުން އެކަށީގެންވޭ

މިއަދުވެސް މާލޭގެ ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ސްޓޭޓް އިލެކްޓްރިކް ކޮމްޕެނީ (ސްޓެލްކޯ) އިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ އެ ކުންފުނީގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މައްޗަންގޮޅީގެ ގުލްހަޒާރު ގޯޅި، ނަސީމީ ހިނގުން، އުނިގަސްމަގުގެ އިތުރުން، ދަކަނދާ މަގުގައި މިއަދު ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

މި މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ މި ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު މެންދުރުފަހު 14:00 ން 16:00 ށް ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑުން އެކަށީގެންވާކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެކުންފުނީގެ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާތީ ސްޓެލްކޯއިން ވަނީ އިއްޔެވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ކެނޑިދާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ. އަދި ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް ވަނީ މައާފަށް އެދިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް