ކ. މާލެ
|
7 މެއި 2023 | އާދީއްތަ 15:27
މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް
މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓެއް
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
މޯލްޑިވިއަން
މޯލްޑިވިއަނުން ދަރަވަންދޫއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަނީ
 
7 މެއިން ފެށިގެން ޓިކެޓު ވިއްކަންފަށާނެ
 
ދުވާލަކު ދަތުރެއް ކުރުމަށް ވަނީ ނިންމާފައި
 
ދަތުރުތައް ފަށާނީ 15 ޖޫންއިން ފެށިގެން

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ދަށުން ހިންގާ މޯލްޑިވިއަން އެއަރލައިނުން ބ. ދަރަވަންދޫއަށް އަލުން ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަނުން ބުނީ 15 ޖޫންއިން ފެށިގެން ދަރަވަންދޫ ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓަށް އެތެރޭގެ އުދުހުންތައް އަލުން ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ދަރަވަންދޫއަށް އަލުން ދަތުރުކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދިގު މުއްދަތަކަށް މެދުކަނޑާލުމަށް ފަހުގައެވެ. ދަތުރުތައް އަލުން ފަށާއިރު، ޖެއްސުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދުވާލަކު ފްލައިޓެއް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

7 މެއިން ފެށިގެން މި ފްލައިޓުތަކަށް ޓިކެޓު ވިއްކަން ފަށާނެއެވެ. މިގޮތުން މޯލްޑިވިއަންގެ ވެބްސައިޓް، މޯބައިލް އެޕް، ކޯލް ސެންޓަރ އަދި ޓިކެޓް ވިއްކަން ހުއްދަ ދީފައިވާ ފަރާތްތަކަށް މެދުވެރިކޮށް ޓިކެޓް ގަނެވޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވިއަނުން ބުނެއެވެ.

މޯލްޑިވިއަނުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ 16 މަންޒިލަކަށް އެ އެއަރލައިންގެ ދަތުރުތައް ކުރަމުންނެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މިސަރުކާރުން ކެންޕެއިނަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކަކީ ހަގީގަތެއްނަމަ އެމައްސަލަ ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
އެތައް މަޤާމެއް އިތުރުކޮށް މުސާރަތައްވެސް އެ ދެވެނީ ފައިސާ ހުރެގެން، މަޝްރޫއުތައްވެސް ހިންގެން ޖެހޭނެ: ރައީސް ސާލިހު
މިދިޔަ 5 އަހަރުގައި މެނުވީ ހުރިހާ ރަށެއް ހަމަހަމަކަމާއެކު ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅުނު ސަރުކާރެއް ފެނިފައި ނެތް: ފައްޔާޒު
ޣިޔާސުއްދީންގައި ހިނގިކަންކަމުން އެނގިގެންދިޔައީ މުއިއްޒަކީ ނާގާބިލުކަމުގެ ވާހަކަ ނުދެއްކޭވަރަށް ނާގާބިލު ވެރިއެއްކަން : ފައްޔާޒު
ސިފައިންނާއި ފުލުހުން އޯޑަރަށް ނޫން ގޮތަކަށް މަސައްކަތެއް ނުކުރާނެ، މިމައްސަލަ މަޖިލީހުން ބަލަންޖެހޭ: ރައީސް ސާލިހު
މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިިބިއްޖެނަމަ މި ސަރުކާރުން އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ހަރަކާތްތައް ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ރާވައިގެން ކުރަމުން ގެންދާނެ - އީސަ
ޑިމޮކްރަސީގެ އަސާސްތައް ނެތިކޮށްލަނީ ގިނަ ފަހަރަށް އިންތިޚާބުވެފައިވާ ވެރިން: ޝާހިދު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބު ނުނިމެނީސް މި ސަރުކާރުން އެއްވެސް ކަމެއް ހާމައެއްނުކުރާނެ - ރައީސް ސާލިހު